lukas-blazek-mcSDtbWXUZU-unsplash-1-scaled.jpg-fd3cc47e64915be690b40512b11d9a9b.jpg

Švietimo duomenų stebėsena

Siekiame stebėti ir teikti aktualius Vilniaus miesto švietimo duomenis, kurių pagrindu būtų galima priimti geriausius duomenimis grįstus sprendimus.

Programos faktai
24%

Lietuvos mokinių 2022 metais mokėsi Vilniaus mieste.

98,3%

Vilniaus mokinių 2022 m. išlaikė bent vieną VBE egzaminą.

11%

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi integruotai bendrosios paskirties mokyklose.

48%

mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veikloje.

Veiklos:
2022 m. Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita
2022 m. Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita

„Edu Vilnius“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybe kasmet rengia Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaitą, kuri padeda įsivertinti miesto švietimo būklę ir priimti reikalingus sprendimus ateičiai.

Pagrindinės ataskaitos įžvalgos:

  1. Vilniaus miesto mokinių akademiniai pasiekimai 2021–2022 m. m. buvo aukštesni už šalies vidurkį, tačiau stebimi dideli pasiekimų skirtumai tarp skirtingų miesto mokyklų ir pasiekimų smuktelėjimas nuo praėjusių mokslo metų.
  2. Didėjant mokinių skaičiui Vilniuje, vidutiniai klasės komplekto dydžiai artėja prie normos ribų, mieste stebimas nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičiaus augimas. Įtraukumas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas mieste yra išaugęs. Ugdymo vietų plėtra dėl teigiamų demografinių tendencijų bei geopolitinių procesų išlieka aktuali tiek ikimokyklinio, tiek bendrojo ugdymo programose.
  3. Nors fiksuojamas nuosaikus pedagoginės bendruomenės augimas, tačiau dėl nuolat augančio mokinių skaičiaus pedagogų trūksta, mokytojų bendruomenė santykinai
    sensta.
  4. Mokinių emocinė savijauta ir gyvenimo kokybė Vilniuje yra patenkinama.
  5. Įtraukaus ugdymo įgyvendinimui Vilniuje kliūčių kelia fizinis mokyklų pritaikymas ir žmogiškųjų resursų trūkumas.
  6. Mokinių įtraukties į neformaliojo švietimo veiklas apimtys yra nepakankamos.

2022 m. Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita

2021 m. Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita
2021 m. Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita

EDU Vilnius kartu su Vilniaus miesto savivaldybe kasmet rengia Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaitą, kuri padeda įsivertinti miesto švietimo būklę ir priimti reikalingus sprendimus ateičiai.

Pagrindinės ataskaitos įžvalgos:
1. Vilniaus miesto mokinių akademiniai pasiekimai auga ir yra aukštesni už šalies vidurkį, tačiau stebimi dideli pasiekimų skirtumai tarp skirtingų miesto mokyklų.
2. Dėl didėjančio vaikų skaičiaus Savivaldybė stokoja ugdymui tinkamos infrastruktūros, pusšimčio mokyklų klasės perpildytos.
3. Fiksuojamas nuosaikus pedagoginės bendruomenės augimas ir kaita, tačiau pedagogų trūksta.
4. Nuosekliai plečiamos galimybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, ugdytis bendros paskirties klasėse.
5. Nepakankamos mokinių įtraukties į neformaliojo švietimo veiklas apimtys.

2021 m. Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita