Siekiame stebėti ir teikti aktualius Vilniaus miesto švietimo duomenis, kurių pagrindu būtų galima priimti geriausius duomenimis grįstus sprendimus.

Vilniaus m. švietimo duomenys

22%

Lietuvos mokinių 2021 metais mokėsi Vilniaus mieste.

97%

Vilniaus mokinių 2021 m. išlaikė bent vieną VBE egzaminą.

9%

tiek išaugo mokinių skaičius Vilniuje per dvejus metus.

>20%

pasiekimų skirtumų tarp mokinių paaiškina skirtumai tarp mokyklų.

Svarbiausi tyrimai

2021 m. Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita

EDU Vilnius kartu su Vilniaus miesto savivaldybe kasmet rengia Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaitą, kuri padeda įsivertinti miesto švietimo būklę ir priimti reikalingus sprendimus ateičiai.

Pagrindinės ataskaitos įžvalgos:
1. Vilniaus miesto mokinių akademiniai pasiekimai auga ir yra aukštesni už šalies vidurkį, tačiau stebimi dideli pasiekimų skirtumai tarp skirtingų miesto mokyklų.
2. Dėl didėjančio vaikų skaičiaus Savivaldybė stokoja ugdymui tinkamos infrastruktūros, pusšimčio mokyklų klasės perpildytos.
3. Fiksuojamas nuosaikus pedagoginės bendruomenės augimas ir kaita, tačiau pedagogų trūksta.
4. Nuosekliai plečiamos galimybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, ugdytis bendros paskirties klasėse.
5. Nepakankamos mokinių įtraukties į neformaliojo švietimo veiklas apimtys.

Susipažinti su Vilniaus miesto 2021 m. švietimo pažangos ataskaita galite čia.

Naujienos