Parengta metodinė medžiaga FabLab mokyklų mokytojams

EDU Vilnius bendradarbiaudamas su Meškėnų laboratorija įgyvendino projektą „FabLab dirbtuvių įveiklinimas formaliajame ugdyme“.

Pirmuoju projekto etapo metu, buvo atrinkta FabLab įsirengusių Vilniaus mokyklų mokytojų grupė, kuri toliau dalyvavo projekte kaip ekspertai ir kartu su Meškėnų laboratorijos komanda aptarė bei atrinko idėjas tarpdalykinių / STEAM techninių / kūrybinių užsiėmimų temomis, pagal kurias buvo parengta mokomoji medžiaga. Turinys buvo rengiamas tokiu būdu, kad mokytojai galėtų mokyklose vykdyti 5 teminių užsiėmimų kursą. Buvo siekiama, kad viso kurso medžiagų kaštai neviršytų 25 Eur dalyviui.

Antrojo Projekto etapo metu padedant mentoriams, mokytojai patys išbandė integruotas projektines veiklas ir suteikė grįžtąmąjį ryšį.

Trečiojo Projekto etapo metu mokytojai individualiai modifikavo bei praktiškai išbandė edukacinį turinį su mokiniais savo FabLab’uose, kūrybiškai praplėtė turinį, atnaujino mokymų medžiagą ir parengė tarpdalykinio integravimo lenteles.

Sukauptos patirties pagrindu buvo parengta metodinė medžiaga, kuria galės naudotis visų Vilniaus FabLab mokyklų mokytojai. Kviečiame Vilniaus FabLab mokyklas išbandyti siūlomas integruotas veiklas. Tikimės, kad tai įkvėps naujiems ieškojimams ir dalinimuisi savo atradimais su kolegomis.

Projektinių veiklų rinkinys

Kitos naujienos