Į mokymąsi įtraukiančios skaitmeninės technologijos

Kovo 24 d. vyko pradedantiesiems Vilniaus mokytojams skirtas nuotolinis seminaras apie mokinius į mokymąsi įtraukiančias skaitmenines technologijas. Žiniomis šia tema dalinosi mokytojas ekspertas Norbertas Airošius. Seminarą moderavo dr. Aurimas M. Juozaitis.

Praėjusių susitikimų metu mokytojai gilino savo žinias apie autoritetą ir jo ugdomąjį aspektą, aiškinosi mokinio pažinimo galimybes, pažįstant ir pripažįstant save bei kitą, nagrinėjo informacinių technologijų panaudojimą mokytojo darbe, klasės valdymo aspektus ir kt.

Šiame užsiėmime mokytojai dirbo grupėmis ir aptarė namų darbų užduotį, sužinojo apie skaitmeninių technologijų panaudojimą pamokose, seminaro pabaigoje laiką skyrė individualiai refleksijai.

Ekspertas Norbertas pasidalino, jog skaitmeninės technologijos skatina autentišką, kontekstualų mokymąsi už mokyklos ribų bei sudaro galimybes mokytis norimu tempu ir būdais. Skaitmeniniai įrankiai padeda sukurti patirtinį mokymąsi (mokymąsi veikiant), kuomet į procesą gali įsitraukti visi klasės mokiniai. Vienas iš tokių skaitmeninių įrankių, kurį lektorius pristatė praėjusio seminaro apie skaitmenines priemones metu – Eduten Playground, leidžia pritaikyti užduotis pagal įgūdžių lygį, teikia grįžtąmąjį ryšį ir sudaro sąlygas apdovanoti mokinius už gerus pasiekimus.

Lektorius pristatė Norvegijos švietimo specialistų įžvalgas apie giluminį mokymąsi – kokie yra šio mokymosi būdai, metodai ir sprendimai, kad mokinio patirtis būtų naudinga.

Giluminio mokymo planavimą sudaro interaktyvus priemonės pristatymas mokiniams, savivaldus mokymasis atliekant pasirinktas užduotis, pritaikytas mokymas, mokinių kūryba ir darbų pristatymas. Svarbu, kad kiekvieno mokinio užduotis būtų įvertinta ir pastebėta, kitu atveju užduoties atlikimas neturi reikšmės.

Giluminiame mokymesi svarbu užsibrėžti pagrindines temas, koncepcijas, su kuriomis tuo metu dirbama ir kurių pagrindu būtų atliekamos mokinių užduotys. Mokiniai atlieka užduotis  aktyviai įsitraukdami į kūrybišką procesą. Minčių žemėlapio kūrimas, ateities vizijų generavimas, filmo ar pokalbių laidos scenarijaus ruošimas – tai tik keletas galimų užduočių pavyzdžių pasirinktai temai gilinti. „Ateitis – lengva koncepcija su kuria galima dirbti. Taip pat kosmosas, kuriame telpa fizika, matematika. Tai tik keletas su šia koncepcija susijusių temų“, – sakė Norbertas.

Seminaro metu mokytojai kartu su lektoriaus pagalba išbandė Learnlab platformą, kuri leidžia kurti interaktyvias užduotis naudojant vizualinį turinį ir taip įtraukti klasę į pamokos darbą. Nemokama programos versija Colab (išversta į lietuvių k.) palengvina mokymąsi bendradarbiaujant. Platformoje yra galimybė kurti klausimynus, rubrikas, ruošti kitas interaktyvias užduotis mokymosi tikslais.

Seminaro pabaigoje mokytojai gavo namų darbų užduotį – vienoje iš pamokų panaudoti Colab įrankį ir įvertinti mokinių reakcijas, įsitraukimo didinimo galimybes. Taip pat dalyviai turės sukurti medžiagą pamokai su šia programa ir kito susitikimo metu pasidalinti savo patirtimi su kolegomis.

Tai buvo šeštasis programos „Pradedantieji mokytojai“ seminaras šiemet. Dalyvių laukia dar du šios programos užsiėmimai. Sekantis seminaras tema „Kompetencijomis grįstas ugdymas“ vyks jau balandžio 27 d. Seminarą ves dr. Eglė Pranckūnienė ir dr. Aurimas M. Juozaitis.

Kitos naujienos