9 Vilniaus mokyklų mokytojai prisijungs prie projekto „Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“

Gegužės mėnesį pakvietėme Vilniaus miesto ugdymo įstaigas, vykdančias pradinį ugdymą, dalyvauti projekte Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“. Projekto tikslas – remiantis patyriminio ugdymo principais sužaidybinti pasaulio pažinimo pamokas ir ugdyti 3–4 klasių mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas.   

Džiaugiamės, jog 2022–2023 m.m. prie projekto prisijungs 14 pradinių klasių mokytojų iš 9 Vilniaus mokyklų. Šie mokytojai naudos pilnai paruoštą pasaulio pažinimo pamokų medžiagą ir užduotis su „Minecraft education edition“ programa 3–4 klasėms. Pirmosiose pamokose kiekvienam mokytojui padės projekto partnerių „Trys Kubai“ edukatorius. Iš viso mokykloms bus skiriama 290 programos „Minecraft education edition“ licencijų, kuriomis naudosis pasaulio pažinimo pamokas vedantis mokytojas ir kiekvienas klasės mokinys.  

Nuo 2022 vasario mėnesio projekte „Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“ jau dalyvauja 12 mokytojų iš 8 Vilniaus mokyklų. Mokomąją medžiagą jie naudosis iki 2022 m. gruodžio mėnesio.   

2022–2023 m.m. projekte „Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“ dalyvaujančių mokyklų sąrašas. 

Sveikiname naujai į projektą prisijungusias mokyklas, kurios pasiners į kitokią pasaulio pažinimo pamokų kelionę su „Minecraft education edition“! 

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendina – „Edu Vilnius“. Projekto partneriai – „Trys Kubai“ (VšĮ Edukraftas).

Kitos naujienos