Apie Eduten Playground sistemos naujoves ir mokytojų patirtį

Šią savaitę vyko projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ nuotolinis seminaras Vilniaus mokytojams, matematikos pamokose naudojantiems Eduten Playground platformą. Tradiciškai, seminarą vedė ir įžvalgomis dalijosi mokytojas ekspertas Norbertas Airošius.

Ekspertas susitikimą pradėjo nuo naujienų, kurios mokytojų lauks jau sausio mėnesį. Eduten Playground platforma pasižymės nauja pamokų peržiūros aplinka, taip pat pasipildys dvidešimčia naujų pamokų pirmokams, o garsinės užduotys bus įgarsinamos lietuvių kalba. Dar vienas svarbus pokytis – programos aplinkoje artimiausiu metu bus sustiprintas automatizuotas diferencijavimas.

Toliau seminare mokytojai dirbo grupelėmis, kuriose aptarė, kaip skatinti mokinius naudotis virtualia Eduten Playground mokymo(si) sistema, kaip suteikti prasmingą iššūkį klasei ir motyvuoti sunkiau besimokančius vaikus.

Mokytojai dalijosi, jog naudojant Eduten Playground platformą matematikos pamokose mokiniai aktyviai įsitraukia, juos motyvuoja aukšti pasiekimai, surinktas trofėjų skaičius.

„Nuo rugsėjo su Eduten Playground sparčiai žygiuojame į priekį. Ką pastebėjau – kol darbas su programa buvo užduodamas namų darbams, naudos buvo ne tiek daug. Tai pasiteisino tuomet, kai dirbti pradėjome klasėje… Dabar mokiniai patys prašo dirbti su Eduten Playground pamokų metu.“ – savo patirtimi dalijosi viena iš mokytojų. Ji neslepė, jog net ir silpniau besimokantiems vaikams darbas su platforma pradeda patikti, kuomet yra parenkamas lengvesnis užduočių lygis. Gebėdami išspręsti užduotis teisingai, mokiniai jaučiasi labiau motyvuoti ir pradeda labiau stengtis norėdami pasiekti dar geresnių rezultatų.

„Kiekvieną penktadienį vietoje įprastos matematikos pamokos turime Eduten Playground. Vaikams labai patinka, laukia… Žinios gerėja, kaip ir testų rezultatai, tobulėja jų loginis mąstymas.“ – teigė seminare dalyvavusi matematikos mokytoja.

„Vaikai labai įsitraukia į Eduten, nuo pat pirmųjų dienų. Iš pradžių kilo sunkumų įsijungti, perprasti sistemą, bet vėliau vaikai ir jų tėveliai aktyviai įsitraukė. Tėvams kas mėnesį siunčiu laišką apie vaikų pasiekimus, o vaikai renka prizus, lipdukus, tai juos motyvuoja.“ – paatviravo dar viena mokytoja.

Lektorius sutiko, jog viena iš sėkmės paslapčių, kuri pasiteisina mokymo(si) procese su Eduten – tai užduočių sprendimas klasėje, kuomet ne vienas mokinys, o visa klasė, kartu ir mokytoja aktyviai įsitraukia į užduočių sprendimą. Tokiu būdu, net ir silpniau besimokantiems mokiniams bendraklasiai gali patarti, padėti spręsti užduotis.

Dėkojame susitikime dalyvavusiems mokytojams ir linkime naujų atradimų pamokose remiantis Eduten Playground analitika!

Kitos naujienos