Apie intelekto sutrikimą turinčių vaikų ugdymą įtraukiuoju būdu

Kokie yra vaikų, turinčių intelekto sutrikimą, gebėjimai mokytis, suvokti socialinius santykius? Koks turėtų būti intelekto negalią turinčių vaikų ugdymas? Savo suvokimą ir žinias šiomis temomis gilino ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, vasario 9 bei 10 dienomis vykusiuose mokymų ciklo seminaruose apie įtraukųjį ugdymą. Seminarus vedė ir patirtimi su pedagogais dalinosi specialioji pedagogė Asta Kisielienė.

Anot ekspertės, vaikai, turintys nežymų intelekto sutrikimą patiria mokymosi, socialinių, sveikatos, buities ir kitų įgūdžių sunkumų, lydinčių juos visą gyvenimą. Veiklos nuoseklumo stoka, neišsivystęs loginis mąstymas, dėmesio sutelkimo problemos, sudėtingiau atliekamos motorinės funkcijos – tai tik keletas bendrųjų negalios požymių. Pagrindinės mokymosi sunkumų priežastys susijusios su mąstymo, atminties, kalbos išsivystymo lygiu bei socialine patirtimi.

Ikimokykliniame laikotarpyje, nežymų intelekto sutrikimą turintys vaikai mokosi pažinti tam tikrus sutartinius ženklus: keletą raidžių, skaičių. Vaikus stengiamasi sudominti knygomis, paveikslėliais, pratinama klausytis skaitomo teksto. Neretai ankstyvajame amžiuje, šie vaikai turi kalbos sutrikimų, todėl ugdymo procese pasitelkiamos alternatyvios komunikacijos priemonės. Tai – gestai, daiktai, paveikslėliai, simboliai, komunikatoriai ir kitos priemonės, padedančios ugdyti vaikų kalbos įgūdžius.

Pradinėse klasėse, nežymią intelekto negalią turintys vaikai mokosi funkcinių dalykų:  skaityti, rašyti, skaičiuoti, kad šiuos įgūdžius gebėtų pritaikyti ir įsilieti į bendruomeninį gyvenimą. Svarbus skaitymo ir rašymo mokymas(is), neatsiejamas nuo bendro kalbinės veiklos ugdymo proceso. Geresniam teksto suvokimui naudojamos įvairios knygų, skaitmeninės iliustracijos, pasitelkiami vaidmenų žaidimai.

Mokymų metu lektorė apžvelgė intelekto sutrikimus turinčių vaikų ugdymo komunikacinės veiklos, suvokimo užduočių pavyzdžius, pasidalino tekstine ir vaizdine mokomąja medžiaga.

Sekantis nuotolinis seminaras pradinio ir pagrindinio ugdymo pedagogams tema „Mokinių, turinčių SUP ugdymo organizavimo, vertinimo, dokumentų rengimo gairės“ vyks jau 2022 m. vasario 23 dieną 14.00-17.00 val. Seminarą ves Sigita Bajerčiūtė – specialioji pedagogė metodininkė, Vilniaus Šilo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui bei Rūta Bagdonavičienė, specialioji pedagogė metodininkė.

Kvietimai registruotis į seminarus siunčiami bendraisiais  Vilniaus miesto ugdymo įstaigų raštinių el. paštais.  Į kiekvieną seminarą bus skelbiama atskira registracija.

Susipažinti su mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą nuotolinių seminarų grafiku galite čia.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsigalios priimtos Švietimo įstatymo pataisos, kuomet nebeliks teisinių kliūčių negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokytis kartu su visais. Sukūrus tinkamas sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintys vaikai galės lankyti artimiausią pagal savo gyvenamąją vietą esančią bendrąją mokyklą, todėl mažės specialiųjų mokyklų poreikis. Vilniaus švietimo pažangos centras visą pusmetį rengia mokymų ciklą apie įtraukųjį ugdymą, skirtą Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams. Mokymai vyksta nuo vasario iki gegužės mėnesio, per šį laikotarpį numatyta 11 seminarų.

Kitos naujienos