Baigėsi pedagogams skirtas pirmasis mokymų ciklas apie įtraukųjį ugdymą

Gegužės mėnesį vyko du paskutinieji mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą seminarai, skirti Vilniaus miesto mokyklų pedagogams. 

Mokymai apie įtraukųjį ugdymą vyko š.m. vasario – gegužės mėnesiais, per šį laikotarpį buvo surengti 11 seminarų. Į kiekvieną seminarą kvietėme registruotis tam tikrą pedagogų tikslinę auditoriją – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo mokytojus.

Gegužės 4 d. mokymuose apie dėmesio sutelkimo metodus dalyvavo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai. Įžvalgomis apie dėmesio sutrikimus ir juos suvaldyti rekomenduojamus metodus su pedagogais dalijosi  Vilniaus Šilo mokyklos specialiosios pedagogės Jurga Klimkienė ir Jolanta Jaraminienė. Gegužės 11 d. vyko seminaras tema „Teminio integravimo principai ugdant mokinius turinčius SUP“, skirtas pradinio ir pagrindinio ugdymo pedagogams. Savo patirtis iš kasdienio darbo mokykloje pristatė Vilniaus Šilo mokyklos specialiosios pedagogės Rūta Bagdonavičienė ir Gintarė Šimkienė.  

Iš viso mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą seminaruose dalyvavo 336 Vilniaus miesto pedagogai. Mokymų ciklui pasibaigus, seminaruose dalyvavusiems pedagogams buvo išsiųsta grįžtamojo ryšio apklausa, skirta mokymams įvertinti. Pagal apklausos duomenis, 77 proc. visų seminaruose dalyvavusių pedagogų liko labai patenkinti mokymais.  Daugiau nei 85 proc. pedagogų teigė, jog mokymų medžiaga buvo pateikta nuosekliai ir suprantamai. 74 proc. pedagogų mano, kad seminarų metu pateiktos praktinės užduotys, pavyzdžiai buvo aktualūs bei pritaikomi kasdienėje veikloje. 

Nuoširdžiai dėkojame mokymų ciklą vedusiems lektoriams  – Vilniaus Šilo mokyklos bei Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialiesiems pedagogams. 

„Edu Vilnius“ kartu su pirmojo mokymų etapo lektoriais bei miesto savivaldybe aptarė rezultatus ir planuoja mokymų ciklą apie įtraukųjį ugdymą tęsti kitais mokslo metais. Iki kitų susitikimų rudenį! 

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsigalios priimtos Švietimo įstatymo pataisos, kuomet nebeliks teisinių kliūčių negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokytis kartu su visais. Sukūrus tinkamas sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintys vaikai galės lankyti artimiausią pagal savo gyvenamąją vietą esančią bendrąją mokyklą, todėl mažės specialiųjų mokyklų poreikis. Vilniaus švietimo pažangos centras visą pusmetį rengia mokymų ciklą apie įtraukųjį ugdymą, skirtą Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams. Mokymai vyksta nuo vasario iki gegužės mėnesio, per šį laikotarpį numatyta 11 seminarų. 

Kitos naujienos