Baigėsi pirmoji mokymų programos „Gamtamoksliai tyrimai mokykloje“ dalis

Lapkričio pradžioje baigėsi pirmoji, informacinė „Gamtamokslių tyrimų mokykloje“ programos dalis. Šioje dalyje Vilniaus miesto mokyklų gamtos mokslų mokytojams užsiėmimus vedė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslo darbuotojas dr. Paulius Tamošiūnas. Mokymų turinys buvo orientuotas į praktines veiklas, numatytas atnaujintose 7–12 kl. Bendrojo ugdymo programose.

Per pirmuosius tris mokymų ciklo susitikimus mokytojai susipažino su tyrimo planavimo įrankiais, patogiai ir efektyviai padedančiais mokinius išmokyti teisingai konstruoti ir atlikti tyrimą, analizuoti jo rezultatus.

Mokymų metu taip pat susipažinta su kiekviename išmaniajame telefone esančiais jutikliais ir tikslingu jų  pasitelkimu gamtamokslinio tyrimo metu, ypač, kai nesama kitų laboratorinių priemonių. Mokytojai turėjo galimybę išbandyti ir net patys sukurti įprastos Excel skaičiuoklės pagrindu paruoštą skaitmeninio eksperimento simuliaciją, padėsiančią nuotolinio mokymo atveju arba ypatingai sudėtingų eksperimentų, kuriems priemonių neįmanoma gauti, metu.

Šių trijų pirmųjų susitikimų metų tarpdalykinėse grupėse mokytojai įsitikino, kad ugdyti mokinių tiriamuosius gebėjimus vyresnėse klasėse dažnai pakanka buitinių priemonių, skaitmeninio raštingumo pagrindų ir jau esamo begalinio mokytojų kūrybiškumo.

Toliau mokymų dalyviai skirstysis į dalykines – biologijos, chemijos ir fizikos – mokytojų grupes ir turės progą Vilniaus universiteto laboratorijoje gilintis į konkrečiam mokomajam dalykui aktualias praktines problemas ir tyrimų galimybes. Mokymai tęsis iki 2023 m. gegužės mėnesio.

Kitos naujienos