Bandomojo matematikos VBE rezultatų aptarimas

Kovo mėnesį visų Vilniaus ir trečdalio kitų Lietuvos miestų mokyklos laikė Vilniaus miesto savivaldybės kartu su „Edu Vilnius“ organizuotą bandomąjį matematikos valstybinį brandos egzaminą (VBE). Praėjusią savaitę daugiau nei 130 mokytojų susirinko į šio egzamino aptarimą.

Renginį sveikinimo žodžiu pradėjo „Edu Vilnius“ direktorė Unė Kaunaitė: „Noriu padėkoti, kad mokykloms, mokytojams, sudalyvavusiems šioje iniciatyvoje, kuri peržengė Vilniaus ribas. Taip pat dėkoju visai komandai, nes jūsų dėka ši idėja virto realia pagalba.“ Vadovė džiaugėsi bandomojo egzamino rezultatais, tačiau kvietė ne atsipalaiduoti, o atkreipti dėmesį į silpnesnes egzamino dalis.

Apie bandomojo matematikos VBE užduoties statistines charakteristikas susirinkusiesiems papasakojo dr. Pranas Gudynas. Egzamine dalyvavo (t. y. atliko užduotis ir pateikė duomenis) 5033 mokiniai iš 135 šalies mokyklų. Mokinių darbus vertino mokytojai mokyklose pagal „Edu Vilnius“ suburtos matematikos mokytojų komandos parengtą vertinimo instrukciją.

Visos Lietuvos mokyklos, vykdžiusios matematikos bandomąjį VBE pateikė nuasmenintus (t. y. be mokinių vardų, pavardžių) savo mokyklos VBE rezultatus.

Dr. P. Gudynas sako, jog bandomajame egzamine būta nedaug labai lengvų ar labai sunkių, uždavinių. Šio egzamino tikslas buvo ne gauti kuo didesnį balą ar stebinti ypatingai suktomis užduotimis. Nuo pat pradžių tikslas, kuriuo remiantis ir kurtos užduotys – leisti mokiniams, mokytojams pasitikrinti silpnąsias ir stipriąsias dalyko dalis, o tuomet koncentruoti dėmesį ten, kur jo labiausiai reikia.

Vertinant rezultatus pastebėta, kad yra kelios grupės abiturientų su skirtingomis problemomis. Skiriasi ir mokyklų pajėgumas parengti mokinius. Šie rezultatai suponuoja poreikį atidžiau ištirti padėtį ir pasiūlyti priemones, sudarysiančias geresnes sąlygas tinkamai pasiruošti VBE.

„Edu Vilnius“ projektų vadovė Rūta Mazgelytė apžvelgė kaip perskaityti savo mokyklos ataskaitą. Kiekviena mokykla, pateikusi duomenis, gavo dvi ataskaitas. Vienoje jų duomenys pateikti mokyklos lygmeniu ir galima pasilyginti savo rezultatus su kitų mokyklų, matoma kaip pasiskirsto mokinių taškai, pateikiami rezultatų palyginimai pagal kvartilines grupes. Tokių ataskaitų Vilniuje išsiųsta 47, o kitiems miestams – 88.

Antroji ataskaita apžvelgia rezultatus mokinio lygmeniu ir mokytojas gali matyti kiekvieno savo mokinio detalius rezultatus. Tokių ataskaitų Vilniuje išsiųsta 2975, kitiems miestams – 2058.

Renginį tęsė mokytojų praktikių Irmos Zaveckaitės ir Annos Mažuolienės pranešimas „Kaip užduoties turinį vertina mokiniai ir kaip bandomojo matematikos egzamino rezultatai pakoreguoja tolesnį matematikos mokymąsi“.

Mokytojų nuomone, abiturientai į egzamino laikymą žiūrėjo atsakingai, jiems taip pat buvo įdomu analizuoti duomenis. Analizuojant pastebėta įdomių dalykų, kaip kad, pavyzdžiui, lengvesnio uždavinio sprendžiamumas buvo mažesnis nei sunkesnio uždavinio. Mokytoja Anna atkreipė dėmesį, tokių situacijų galimas paaiškinimas –  kad pandemijos metu kai kurios temos buvo nagrinėjamos tik nuotoliniu būdu. Šiuo atveju bandomasis egzaminas yra ypač naudinga priemonė tokias spragas užpildyti ir neprarasti lengvesnių taškų tikrojo egzamino metu.

Mokytojos taip pat pabrėžė, jog svarbiausia neskubėti, ieškoti raktinių uždavinio žodžių, atsakingai pildyti atsakymų lapą. Bandomasis egzaminas taip pat puikus rodiklis ir mokytojams matyti kurios vietos silpniau sekasi, ką būtų galima padaryti geriau, kad išaiškinti temą.

Po bandomojo matematikos VBE rezultatų aptarimo „Edu Vilnius“ paprašė mokytojų grįžtamojo ryšio, nuomonės bei pasiūlymų ką būtų galima padaryti geriau. Sulaukta daugybės padėkos žodžių už atliktą darbą, profesionaliai parengtas bandomojo užduotis, gerą bandomojo egzamino organizavimą bei operatyvų rezultatų apie kiekvieno mokinio rezultatus mokykloms pateikimą:

„Viskas buvo puiku: ir užduotys ir organizacija, ir svarbiausia – grįžtamasis ryšys kiekvienam mokiniui. Tikiuosi ir kitais metais matematikos bandomojo, bei norėčiau  patarimų, metodikos, kaip geriau mokinius paruošti VBE.“

„Ačiū, kad turėjo galimybę prie Vilniaus mokyklų prisijungti ir regionų. Galbūt ateinančiais metais galėtų ir regionų mokytojai bei vaikai dalyvauti, lektorių ir psichologo paskaitose. Užduotys labai geros. Ačiū tiems kas sudarė. Buvo labai naudinga.“

„Edu Vilnius“ projektų vadovė Edita Linkevičiūtė priminė, jog pagalbos „Besiruošiant matematikos VBE 2023“ paketą sudarė ne tik bandomasis matematikos VBE, užduotimis ir sąlygomis artimas tikrajam egzaminui. Dar spalio mėnesį, susitikę su Vilniaus miesto matematikos mokytojais, „Edu Vilnius“ aptarė galimų veiklų, skirtų padėti pasirengti (ir mokytojams, ir mokiniams) matematikos baigiamajam egzaminui, sąrašą. Be bandomojo egzamino mokytojai ir mokiniai dar galėjo dalyvauti mokymuose, seminaruose, aptarimuose.

Organizatoriai tikisi, jog drauge su matematikos mokytojais atlikti darbai padės abiturientams įgauti pasitikėjimo ir gerai pasirengti bei nusiteikti tikram matematikos egzaminui.

Kitos naujienos