Biologijos mokytojai gilino žinias apie laboratorijas mokykloje

Lapkričio 30 d. ir gruodžio 2 d. vyko projekto „Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose“ gamtos mokslų seminarai, skirti 9-12 klasių ir 5-8 klasių mokytojams. Šiuos seminarus vedė Vilniaus STEAM ugdymo atviros prieigos centro Funkcinės dalies vadovas dr. Paulius Lukas Tamošiūnas.

Lapkričio 30 d. seminaras vyko Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje, jame dalyvavo 9-12 klasių mokytojai. Susitikimas prasidėjo iškilmingai – mokytojams teko sudalyvauti ir gimnazijoje įrengtos gamtos mokslų laboratorijos atidaryme. Šiuolaikiška laboratorija sukurta siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla.

„Labai džiugu pradėti šią iškilmingą ceremoniją jūsų mokykloje. Norėčiau pasinaudoti proga ir pasveikinti jus, kad mokotės tautos patriarcho vardu pavadintoje gimnazijoje… Labai džiaugiuosi, kad ir laboratoriją pavadinote jo vardu.” – su laboratorijos atidarymu mokyklą sveikino Vilniaus savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja.

Dalyviai turėjo galimybę pamatyti naująją gamtos mokslų laboratoriją, kuri apjungia tris mokomuosius dalykus: biologiją, chemiją ir fiziką. Mokykloje besimokantys gimnazistai atliko ir keletą pirmųjų eksperimentų, naudodamiesi laboratorijoje esančiomis priemonėmis ir įranga. O kad gamtos darbus mokiniai ir toliau įgyvendintų sėkmingai, susitikimo svečiai laboratoriją aprūpino dovanomis. Vilniaus švietimo pažangos centro projektų vadovė Rūta Mazgelytė mokyklai įteikė darbams praversiančių laboratorijos priemonių, o dr. Paulius Lukas Tamošiūnas padovanojo vieno iš socialinių partnerių „Thermo Fisher Scientific” apsaugines priemones darbui.

Dvi dienas vykę gamtos mokslų seminarai (lapkričio 30 d. – 9-12 klasių mokytojams, o gruodžio 2 d. – 5-8 klasių mokytojams) buvo skirti šioms temoms aptarti – laboratorijos erdvės mokyklose tobulinimas, vadybinių praktinių veiklų aspektų lengvinimas, rekomendacijos priemonėms ir seminaro pabaigoje mokytojams skirtas neurobiologijos magijos pratimas.

Lektorius mokytojams pristatė, kaip laboratorijos erdvė gali būti pritaikoma atskiroms veikloms ir pasitarnauti skirtingam darbo pobūdžiui. Paulius akcentavo, kad laboratorijų, kurios apjungtų visus gamtos mokslus mokyklose – retas ir pasigendamas atvejis, dažniausiai erdvė skirta vienai pamokai ar klasei.

Toliau vyko darbas grupėse, kuriose mokytojai kūrė laboratorijos išplanavimą: stalų išdėstymą, kriauklių įrengimą, baldų parinkimą ir jų išdėstymą paruošiamajame kambaryje. Dalyviams atlikus praktinę užduotį, lektorius tęsė mintį apie galimą laboratorijos mokyklose tobulinimą, kuris padėtų mokytojams ir mokiniams darbuotis greičiau ir efektyviau. Lektorius pristatė kitų šalių laboratorijų pavyzdžių, akcentavo, jog daugiafunkcinės laboratorijos erdvėse būtina integracija, pakankama erdvė, daiktų palikimo ir priemonių laikymo zonos. Didelę įtaką darbui laboratorijoje daro ir tinkamai suplanuota ir ergonomiškai įrengta erdvė. Pavyzdžiui, sienos laboratorijos erdvėje turėtų būti tiesios, šviesios spalvos, turėti nuplaunamą, daugiafunkcinį paviršių. Geriausia, kad patalpų grindys būtų atsparios karščiui ir lengvai valomos, kėdės darbui – reguliuojamos, darbams palengvinti tinkamas mobilus demonstracinis stalas ir kt.

Paulius su mokytojais pasidalijo ir naudingomis nuorodomis, kuriose – katalogai su įvairiomis laboratorijai skirtomis priemonėmis, metodinė pagalba mokytojams.

Tikimės, jog seminare dalyvavę gamtos mokslų mokytojai įgijo naujų žinių apie patogesnį, modernesnį laboratorijos erdvės įsirengimą ir netolimoje ateityje pokyčiai prasidės ir jų mokyklos laboratorijų patalpose. Linkime atvirumo pokyčiams ir puikių tyrinėjimų!

Kitos naujienos