Dalyvaujamąjį biudžetą išbandė 12 Vilniaus mokyklų

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas mokyklai ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Dalyvaudami šiame projekte vaikai išmoksta bendradarbiavimo, aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, didina tarpusavio pasitikėjimą ir daugiau sužino apie finansų tvarkymą.

Viešosios įstaigos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus inicijuotame projekte šiais metais jau sudalyvavo 12 Vilniaus mokyklų, kurioms sostinės savivaldybė skyrė po 1500 Eur. Kiekviena mokykla prie skirtos sumos dar pridėjo nuosavų lėšų, ir vadovaudamasi projekto procedūromis, organizavo geriausios idėjos, kaip panaudoti šias lėšas, atranką.

Baigiamuosiuose renginiuose mokiniai pristatinėjo jau išgrynintas idėjas ir balsuodami išrinko labiausiai patikusią, kurią mokykla įsipareigoja įgyvendinti.

Vienos iš dalyvių, Vilniaus Gabijos progimnazijos, finale liko dvi idėjos – daugiafunkcinis spausdintuvas arba oro ritulio žaidimo stalai. Vaikams, susirinkusiems renginio vietoje, balsavus, laimėjo žaidimo stalų idėja. Labai smagu, kad pristatydami savo idėjas vaikai labai aiškiai, argumentuotai pagrindė savo pasirinkimą, buvo įsigilinę į siūlomų įsigyti prekių specifikaciją, apskaičiavę kainą ir kiekius. Po renginio dalyviai išsakė nuomonę, jog buvo labai įdomu ir naudinga dalyvauti, kad įgijo naujų kompetencijų ir mielai kartotų kitais metais.

Kitos naujienos