„Edu Vilnius“ skelbia atranką magistro studijoms

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 59 str. 2 dalies reikalavimą švietimo įstaigų vadovams turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį, „Edu Vilnius“ skelbia kandidatų, dirbančių Vilniaus miesto švietimo įstaigose, atranką ugdymo mokslų arba verslo vadybos arba viešojo administravimo magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti. Verslo vadybos ar viešojo administravimo studijų programose ne mažiau kaip 50 proc. turinio turi sudaryti edukologijos, švietimo politikos, švietimo administravimo bei švietimo vadybos temos. Studijos bus finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės (80 proc.) ir asmens (20 proc.) lėšomis. Numatoma finansuoti iki 20 studijų vietų. Studijų pradžia planuojama 2023 m. III ketvirtyje.

Dalyko magistro studijos nefinansuojamos.

Asmuo kandidatuojantis į studijas iki 2023 m. gegužės 25 d. 17 val. turi pateikti:

  1. Gyvenimo aprašymą (CV). Gyvenimo aprašyme turi būti aprašytas asmens įgytas išsilavinimas, darbo ir veiklos istorija, bendrieji ir dalykiniai gebėjimai, užsienio k. mokėjimo lygiai.
  2. Motyvacinis laiškas. Laiške kandidatas turi aprašyti bei argumentuoti motyvaciją įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, nurodyti pageidaujamą universitetą, norimą įgyti (ugdymo mokslų ar verslo vadybos ar viešojo administravimo) magistro kvalifikacinį laipsnį ir šį pasirinkimą argumentuoti.

Kandidatų pateikti dokumentai bus skirstomi į dvi grupes:

  1. Kandidatai, dirbantys Vilniaus miesto švietimo įstaigų, kurių steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė, vadovais, kurie neturi įgiję magistro kvalifikacinio laipsnio.
  2. Kandidatai, dirbantys Vilniaus miesto švietimo įstaigų, kurių steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė, vadovų pavaduotojais ugdymui, kurie neturi įgiję magistro kvalifikacinio laipsnio.

Prioritetas teikiamas pirmai grupei. Pirmoje grupėje neįvykus konkursui, t. y. neužsipildžius numatomų finansuoti studijų vietų, bus kviečiami kandidatai iš antros grupės.

Kandidatų studijoms atranka bus vykdoma dviem etapais. Pirmas etapas, vykdomas komisijos, sudarytos iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir „Edu Vilnius“ atstovų. Vertinamas Gyvenimo aprašymas (CV) ir kandidato pateiktas Motyvacinis laiškas.

Antras etapas, vykdomas pasirinkto universiteto tų kandidatų, kurie praėjo pirmąjį atrankos etapą, pagal universiteto nustatytą tvarką. Jei komisijos atrinktas kandidatas neatitinka universiteto nustatytų atrankos kriterijų, kvietimas studijuoti teikiamas kandidatui, kuris pirmojo atrankos etapo metu yra įtraukiamas į rezervinį sąrašą.

Su universiteto pakviestais studijuoti asmenimis bus pasirašytos dvišalės studijų ir jų finansavimo sutartys.

Dokumetus elektronine forma pateikti adresu: grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt

Laiške reikia nurodyti, kuriai, pirmai ar antrai, grupei teikiami dokumentai.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

El. p. grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt

Tel. +370 660 31663

Kitos naujienos