„Fizinis ugdymas kitaip. O ką, jeigu…“: Vilniaus fizinio ugdymo mokytojai dalinosi patirtimi

Gruodžio 15 d. įvyko EDU Vilnius inicijuotas nuotolinis renginys „Fizinis ugdymas kitaip. O ką, jeigu…“, kuriame dalyvavo Vilniaus miesto fizinio ugdymo mokytojai. Šio susitikimo tikslas buvo pristatyti mokytojų praktikų patirtis organizuojant fizinio ugdymo procesą kitaip, neįprastai, kviesti mokytojus diskutuoti, tartis, ieškoti naujų fizinio ugdymo organizavimo strategijų.

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja Vilma Junevičienė pristatė kaip savo mokykloje organizuoja fizinio ugdymo pamokas, kurios apima daugiau, nei įprastinės 45 minučių pamokos. Mokytoja drąsiai eksperimentuoja ieškodama formaliojo ir neformaliojo ugdymo jungčių, į ugdymo procesą įtraukia kitų organizacijų pasiūlymus ir keliauja su mokiniais į naujas, neįprastas ugdymo aplinkas. Pamokos tampa sporto šventėmis, kai įtraukiami visi klasės vaikai, įskaitant ir atleistus nuo fizinio ugdymo bei specialiųjų poreikių vaikus. V. Junevičienė pabrėžė, kaip svarbu yra mokinius pagirti, paskatinti, išgirsti jų nuomonę ir įtraukti į sprendimų priėmimus dėl planuojamų ugdymo veiklų. Mokytoja teigia, kad  svarbu yra ne tik įrašyti vaikui pažymį, bet ir jį pakomentuoti. Taip tėvai yra geriau supažindinami su savo vaikų pasiekimais, išsamiau informuojami.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja Ana Buiko savo pranešime „Fizinis ugdymas –pamoka terapija ir ką gali atsarginių suolelis“ pateikė daugybę praktinių pavyzdžių, kaip įdomiai ir prasmingai į ugdymo procesą įtraukti visus mokinius, net ir tuos, kurie dėl pačių įvairiausių priežasčių negali sportuoti, taip sudarydami fizinio ugdymo pamokos dalyvių atsarginį suolelį. Negalintys sportuoti mokiniai, pavyzdžiui, turi pasidalinti sveikų pusryčių idėjomis, atieka kūrybines užduotis studijuodami sporto istoriją, fotografuoja ir organizuoja fotografijų parodas mokykloje ir kt. A. Buiko sako, kad toks visos klasės įtraukimas stipriai pagerina bendrą atmosferą klasėje. Mokytoja pasidalijo apie bendradarbiavimą su kolegomis organizuojant integruotas pamokas. Ypatingai prasmingos, išradingos pamokos buvo integruojant lietuvių kalbos, istorijos ir fizinio ugdymo dalykus. Kadangi Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija jau antrus mokslo metus aktyviai įsitraukia į fenomenais grįsto ugdymo išbandymą, mokytoja pasidalijo patiritmi, kaip fizinio ugdymo pamoka gali būti organizuojama kitaip, t. y., tyrinėjant fenomeną.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos fizinio ugdymo mokytojos Simona Baltakienė ir Daiva Tvaronė pristatė savo patirtį išnaudojant mokyklos bei šalia esančio parko erdves netradicinėms pamokoms. Šioje mokykloje vaikai turi tris savaitines fizinio ugdymo pamokas ir viena jų skirta nestandartiniam mokymuisi ne sporto salėje ar stadione. Tinkamu oru ugdymas vyksta gamtoje, kuomet dažniausiai  mokiniai keliauja į greta esantį Sapiegų parką. Ugdymas parke praturtinamas gamtos pažinimu, mokymusi tinkamai kvėpuoti, pasirengti judriesiems lauko žaidimams, prisitaikyti prie oro ir kitokios aplinkos sąlygų ir pan. Anot mokytojų, toks pamokos formatas taip pat labai tinka tiems, kam paprastai sunkiau sekasi fizinio ugdymo pamokose. Kai oras pasivaikščiojimui netinkamas, fiziniam ugdymui išradingai panaudojamos tokios mokyklos erdvės, kaip balkonas, koridoriai, kabinetai. Kaip sako mokytojos, tokios pamokos lauke ypač pasitarnauja mokinių socialinei kompetencijai bei gyvenimo įgūdžių ugdymui.

Susitikimą uždarė Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja Jūratė Bukšnaitienė, pristačiusi integralumą ir fenomenais grįstą ugdymą. Šioje mokykloje taip pat dalis laiko skiriama fiziniam ugdymui už mokyklos ribų, pavyzdžiui, fizinio ugdymo pamokas organizuojant miške, Karoliniškių draustinyje ar olimpiečių šlovės alėjoje mieste. Mokytoja, bendradarbiaudama su kolegomis, fizinį ugdymą integruoja su geografija, istorija, lietuvių bei anglų kalbos mokymu ir net su matematika. Mokiniai mielai skaičiuoja, pavyzdžiui, kiek kilogramų sėklų reikės vienos ar kitos sporto šakos aikštei užsėti ir apželdinti, arba, kokios sporto varžybų bilietų nuolaidos kiek procentų padidina žiūrovų skaičių. Smagu, kad bendradarbiaujama ir su gimnazijos kaimynystėje esančia mokykla-darželiu. Gimnazijos mokiniai rengia pamokas mažiesiems, pristato jiems įvairias sporto šakas, kartu sportuoja. Mokytoja su didžiuliu įkvėpimu pasidalijo, kaip jai ir jos mokiniams sekasi išbandyti fenomenais grįstą ugdymą ir tyrinėti mišką bei jame esantį skruzdėlyną. Mokytoja teigia, kad toks neįprastas ugdymo būdas nustebino net ir ją pačią, turinčią jau ir nemažą darbo patirtį.

Norisi pasidžiaugti, kad fizinio ugdymo mokytojai yra tokie entuziastai, gebantys labai kūrybiškai ir išradingai dirbti. Žavi mokytojų drąsa eksperimentuoti, ieškoti naujų sprendimų, siekiant, kad fizinis ugdymas taptų patrauklus, motyvuojantis, skatinantis mokinių pasitikėjimą ir supratimą apie atsakomybę kiekvienam būti fiziškai aktyviam visą gyvenimą.

Renginio moderatorė, EDU Vilnius projektų vadovė Asta Morkūnienė pasidžiaugė dalyvių atidumu klausant pranešimų, įsitraukimu užduodant klausimus ir diskutuojant. „Matosi, kad mokytojams reikia tokių pasidalinimų praktika, įsitraukimas tikrai didelis“, – sako A. Morkūnienė.

Kitos naujienos