I-ojo lygmens Kūrybingumo ambasadoriai sėkmingai užbaigė mokymų kursą

Kūrybingumas pamokose – misija įmanoma. Būtent tuo ir įsitikino paskutiniajame I-ojo lygmens „Kūrybingumo ambasadorių“ nuotoliniame užsiėmime dalyvavę mokytojai.

Mokymų kurso metu Vilniaus universiteto Filosofijos instituto profesorius Kristupas Sabolius ir komunikacijos specialistas Tomas Ramanauskas dalyvius supažindino su fenomenais grįsto ugdymo sąvoka ir principais, vedė užsiėmimus, skirtus išlaisvinti kūrybiškumą pamokose, siekiant apjungti humanitarinius, gamtos ir tiksliuosius mokslus.

Sveikindama dalyvius su paskutiniąja kurso sesija, Vilniaus švietimo pažangos centro direktorė Unė Kaunaitė pasidžiaugė aktyviu mokytojų dalyvavimu užsiėmimuose, naujų žinių apie fenomenologinį mokymą įgijimu: „Atsižvelgdami į didėjantį mokytojų norą daugiau sužinoti apie fenomenais grįsto ugdymo praktikas, pavasarį planuojame šiuos ugdymo principus išbandyti dar praktiškiau – išbandydami ilgalaikius projektus mokyklose bei supažindinant mokytojus, kaip ir kokias kūrybingumo praktikas taikyti dirbant su mokiniais bei užduočių pateikimu.“

Susitikimo metu apie įgytą patirtį įtraukiant kūrybinį mąstymą ir praktikas pamokose pasakojo ilgametės „Kūrybingumo ambasadorių“ bendruomenės narės – lietuvių kalbos mokytojos Andželika Aleksandravičiūtė ir Lina Sirgedienė iš Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos. Mokytojos pristatė keletą savo praktinio darbo pavyzdžių, kuriuos iki šiol pavyko įgyvendinti per pamokas – tai mokinių sukurti ir į skaitmeninę erdvę perkelti komiksai apie Vincą Kudirką, kuriami kvepalų aprašymai įtraukiant literatūrinius veikėjus ir citatas iš knygų, nufilmuoti ir mokinių sumontuoti filmukai apie tam tikras literatūrines kūrinių ištraukas.

Mokytojos savo pavyzdžiu parodė, jog mokomasis turinys lietuvių kalbos pamokose gali būti lengvai ir kūrybiškai pritaikomas, aktualus ir įdomus šiais laikais besimokančiai jaunajai kartai. Viena iš pateiktų mokytojų užduočių klasei buvo skirta parengti alkoholio vartojimo ir smurto prevencijos programą paaugliams, remiantis skaitomu kūriniu. Parinkdami temai aktualias citatas iš literatūrinių kūrinių, mokiniai turėjo rasti ir tinkamą vizualią medžiagą, kuri sietųsi su žinute. Po šios užduoties mokiniai dalinosi savo patirtimi, reflektavo, kad kūrybinių praktikų pamokose panaudojimas skatina aktyvesnį mokinių įsitraukimą, didesnį susidomėjimą ir norą atlikti užduotis, padeda ne tik išmokti, bet ir įsijausti į kūrinį, geriau jį suprasti šiuolaikiniame kontekste.

 

 

Susitikimo metu dalyviai taip pat gilino savo žinias apie komandinį darbą. Lektorius Tomas Ramanauskas akcentavo, jog darbas komandoje skirtas jau turimų idėjų apsikeitimui, tačiau ne jų generavimui. Tomui pasakojant apie komandiškumą, buvo pristatyta ir profesoriaus Ethan Bernstein Harvard filosofija, kai geriausią komandos formą sudaro kiekvieno iš narių darbas atskirai, grupės kolaboravimas tarpusavyje, tik retsykiais – bendravimas vienas su kitu.

Mokytojai sužinojo, jog komandiniame darbe svarbu mokėti išsikelti ir tyrinėti klausimus, nebijoti kritikos ar konfliktų, mat būtent jie gali vesti į geresnį rezultatą. Blogomis vadinamų idėjų nevalia išbraukti, svarbu jas tobulinti, pagerinti. Pasak lektoriaus, kiekviena idėja yra svarbi, papildanti viena kitą ir sukurianti inovatyvius sprendimus.

Iš viso I-ojo lygmens „Kūrybingumo ambasadorių“ mokymų kursą sudarė 6 nuotoliniai užsiėmimai. Mokymų kurso tema – kūrybingumo vaidmuo fenomenais grįsto ugdymo ir STEAM filosofijoje.

Mokymuose vidutiniškai dalyvavo 100 Vilniaus miesto mokytojų, tarp kurių – nauji programos dalyviai ir tie, kurie dalyvauja jau antrą kartą. Mokytojams, išklausiusiems visą kursą ir atlikusiems namų darbą, suteikiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Kitos naujienos