Intensyvi mokymų savaitė programos „Sugrįžtu mokyti“ dalyviams

Nauji mokslo metai – nauja pradžia, pasitinkanti ne tik į mokyklos suolus grįžtančius mokinius, bet ir mokyti pradedančius pedagogus. Paskutinėmis vasaros dienomis intensyvią mokymų savaitę turėję „Sugrįžtu mokyti“ programos dalyviai atgal į mokyklas sugrįš įgiję naujų žinių, ryžto, pasitikėjimo savimi ir drąsos.

Rugpjūčio 22–26 dienomis vykusių mokymų metu programos dalyviai gilino savo žinias, kompetencijas ir įgijo naujų patirčių, praversiančių mokytojo darbo kasdienybėje. Mokytojų laukė penkios mokymų temos, su kuriomis iš arčiau supažindino savo sričių žinovai-lektoriai.

Apie informacinių technologijų taikymą ugdymo procese žiniomis su mokytojais dalinosi informacinių technologijų mokytoja, programos „Renkuosi mokyti!“ alumnė Rimantė Grumadaitė. Mokytojai susipažino su skirtingais skaitmeniniais įrankiais – interaktyviomis sienomis, apklausų ir testų kūrimo platformomis, pristatymų ir plakatų kūrimo programomis. Dirbdami grupėse, mokymų dalyviai išbandė vieną iš skaitmeninių įrankių ir parengė jo pristatymą kolegoms.

Antrąją mokymų savaitės dieną pedagogai koncentravosi į skirtingų amžiaus tarpsnių vaikų emocinius ir psichologinius poreikius, su kuriais supažindino psichologė Asta Blandė. Lektorė apžvelgė žmogaus raidos savybes, pscihologinius vaiko poreikius, vaikų ir paauglių elgsenos ypatumus. Pedagogai sužinojo, kuo skiriasi vaiko ir paauglio emociniai poreikiai, kaip atrodo būtinieji suaugusiojo įgūdžiai. Kartu su programos dalyviais psichologė aptarė ir pirmuosius susirinkimus, organizuojamus mokinių tėvams – kaip jiems pasiruošti, apie ką kalbėti ir kaip užtikrinti efektyvų bendravimą laiškais.

Apie vertinimą ugdymo procese įžvalgomis dalijosi prancūzų kalbos mokytoja, programos „Renkuosi mokyti!“ alumnė Urtė Penkauskaitė. Lektorė kalbėjo apie skirtingas vertinimo rūšis, kuo skiriasi norminis ir kriterinis, formuojamasis ir apibendrinamasis vertinimas, pristatė vertinimo pavyzdžius bei kalbėjo apie asmeninių tikslų kėlimą. Mokymų metu netrūko ir praktinių užduočių – dirbdami individualiai mokytojai turėjo sukurti bent vieną vertinimo užduotį pamokai ar pamokų ciklui.

Ketvirtoji mokymų diena pedagogus pasitiko nauja tema apie mokytojo psichologinį atsparumą. Programos dalyviams pažįstama lektorė, psichologė A. Blandė kalbėjo apie psichologinį atsparumą, kuris padeda augti, veikti ir atgauti jėgas po įvairių gyvenimo nesėkmių ar pasikeitimų. Kaip teigė lektorė: „mokytojo pozicija yra ne apie kontrolę, o apie pagalbą kitiems“. Savęs pažinimas, prisitaikymas prie „nepatogių“ situacijų, nesėkmių patyrimas ir keitimasis – tai pagrindiniai dalykai, stiprinantys pscihologinį atsparumą.

Paskutiniąją mokymų dieną programos dalyviai gilino savo žinias apie ugdymo proceso planavimą. Šia tema įžvalgomis dalijosi programos „Renkuosi mokyti!“ alumnė Dovilė Čiškauskaitė, kuri dalyvius supažindino su ilgalaikiu ir trumpalaikiu ugdymo turinio planavimu, pamokų planavimu. Lektorė išskyrė skirtingus planavimo metodus pagal pamokos dalis, pristatė naudingų užduočių pavyzdžių, kalbėjo apie mokymosi uždavinių klasifikaciją ir įsivertinimą. Mokymų dalyvių laukė ir dienos uždavinys – sukurti savo dėstomo dalyko pamokos planą.

Tikimės, jog naujai įgytos žinios ir patirtys programos „Sugrįžtu mokyti“ dalyviams padės užtikrintai žengti į naujus mokslo metus!

Urtės Paulauskaitės nuotr. (Programos „Sugrįžtu mokyti“ vasaros mokymų pradžia 2022 m.)

Kitos naujienos