Įvadinis projekto „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ susitikimas

Spalio 7 d. vyko įvadinis projekte „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ dalyvaujančių mokyklų komandų susitikimas. Jį pradėjo Vilniaus švietimo pažangos centro direktorė Unė Kaunaitė, mokytojų komandoms linkėdama būti tais, kurių geroji patirtis ir sėkmė įkvėps kitus Vilniaus miesto dalykininkus ieškoti bendrystės ir pamokų kokybės pokyčių siekti drauge.

Susitikimo metu projekto vadovė Asta Morkūnienė šešioms projekte dalyvauti atrinktoms mokyklų komandoms pristatė projekto veiklas. Su projekte dalyvaujančių mokyklų komandomis planuojamos tikslinės diskusijos, mokymai, konsultacijos ir kitos mokytojus įkvepiančios veiklos, kurios leistų pasiekti, kad mokyklose būtų išplėtota fizinio ugdymo pamokų įvairovė: pasiūlomos alternatyvios veiklos, panaudojamos įvairios ugdymo aplinkos, taikomi šiuolaikiški ugdymo metodai ir principai, į pamokas kviečiami žymūs sportininkai ir kiti svečiai. „Tai yra mūsų visų projektas. Būkime jo šeimininkais, kurkime jį drauge ir jauskime prasmę“ – baigdama projekto pristatymą sakė Asta.

Mokyklų komandos visą popietę trukusiame susitikime diskutavo ir tarėsi, kokias aktualias temas norėtų aptarti, pagilinti žinias, pasidalinti patirtimis, ieškoti praktinių sprendimų viso projekto metu. Komandos sudarė ilgoką temų sąrašą. Džiugina, kad mokytojai yra smalsūs ir nusiteikę žygiuoti pirmyn.

Visam procesui dirigavo darbo su bendruomenėmis ekspertas Paulius Godvadas. Pauliaus vedamos mokyklų komandos jau greitai panirs į patyriminę veiklą „Miesto nuotykiai“. Vaikštinėdamos po nuostabų savo miestą Vilnių komandos tyrinės, eksperimentuos, mokymosi bei naujų potyrių ir atradimų džiaugsmą patirs kartu su bendražygiais. O kad vaikštinėjimas tikrai įgautų prasmę, reflektuos ta tema, su kuria ir bus dirbama artimiausiu metu.

Projektas „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ įgyvendinamas siekiant, kad Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose organizuojamas fizinis ugdymas būtų suteikiantis mokymosi patirtį, kuri įgalintų mokinius būti fiziškai aktyviais visą gyvenimą. Projektas vyksta 2021–2022 m.m. 

Kitos naujienos