Įvyko baigiamasis švietimo įstaigų vadovų ir jų mentorių kompetencijų tobulinimo programos renginys

Gegužės 20 d. vyko baigiamasis pradedančiųjų vadovų ir mentorių susitikimas, kuris apibendrino beveik metų trukmės programą, skirtą švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimui, mentorystei ir bendradarbiavimo tinklų kūrimui Vilniaus mieste. Renginį vedė lektoriai Kotryna Gotberg ir dr. Aurimas M. Juozaitis. Jame dalyvavo daugiau nei 40 Vilniaus švietimo įstaigų vadovų ir jų mentorių.  

Programos Pradedu vadovauti Vilniuje“  kvalifikacijos tobulinimo mokymai vadovams prasidėjo 2021 m. lapkritį ir tęsėsi iki 2022 m. gegužės mėnesio pabaigos. Per visą programos laikotarpį įvyko 10 mokymų (8 vadovams ir 2 mentoriams), kurių metu pradedantieji vadovai turėjo galimybę ne tik tobulinti vadybines ir lyderystės kompetencijas, bet ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius, kolegialiai ieškoti tinkamiausių vadybinių sprendimų. Mentoriai programos metu tobulino mentorystės kompetencijas, dalijosi gerąja patirtimi tarpusavyje. 

Susitikimo pradžioje įžvalgomis apie mentorystės reikšmę ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų profesinei karjerai iš savo baigiamojo magistro darbo dalijosi Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktorė Aida Makutėnienė, kuri sostinės švietimo įstaigų vadovų gretas papildė po ilgametės pedagoginės praktikos. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovė aktualizavo vadovų trūkumo problemą, nuolatinio kompetencijų tobulinimo svarbą. Magistrės atliktas tyrimas atskleidė per menką mentorystės kultūrą Lietuvos švietimo sistemoje, o kartu ir didelį poreikį plėtoti mentorystės programas.  Tyrime dalyvavę ikimokyklinio ugdymo vadovai patvirtino, jog mentorystė stiprina lyderio savybes, profesines kompetencijas, įkvepia pokyčiams. Mentorystė skatina mąstyti apie profesinę ateitį ir vadybos kuriamą vertę. Tyrimo rekomendacijose švietimo įstaigų steigėjams siūloma plėtoti mentorystės programas, vadovams-mentoriams – bendradarbiauti ir tapti profesiniame kelyje ugdytinius lydinčiais „palydovais“.  

Renginio metu savo įžvalgomis apie švietimą, vertybes ir filosofijos vietą ugdyme dalijosi dr. A. M. Juozaitis. Kartu su renginio dalyviais buvo gvildenamos švietimo misijos, paskirties idėjos. „Švietimas puoselėja žmogaus tapsmą, daro įtaką jo pasikeitimui, naujų žinių įgijimui, todėl tai nėra paslauga“, – teigė lektorius. Kalbėdamas apie kultūros ir švietimo santykį, lektorius apibūdino švietimą kaip įkultūrinimo misiją, savo veikla auginančią ir  puoselėjančią žmogaus tapsmą. Vertybės – švietimo veiklų pamatas, todėl „įkultūrinimo kelionė“ yra vertybinis procesas.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie ugdymo rezultatų sampratą, kurią sudaro 3P: pasiekimai, pastangos ir pažanga.

Susitikimo metu buvo apžvelgtos ugdymo filosofinės kryptys, vadovai ir mentoriai dalinosi savo įžvalgomis ir patirtimis.  

Tikimės, kad mokymų programos dalyviai įgijo naujų žinių, kurios suteiks drąsos ir padės lengviau įveikti būsimus iššūkius!

 

Kitos naujienos