Įvyko mokymai besiruošiantiems ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimui

Sausio 17–19 dienomis vyko trijų dienų mokymai ketinantiems pretenduoti į Vilniaus miesto ugdymo vadovus. Mokymų metu dalyviai tobulino savo turimas bei įgijo naujų kompetencijų, būtinų tikslingai vadovauti ugdymo įstaigai bei pasiruošti privalomajam kompetencijų vertinimų konkursui. Pagal galiojančius teisės aktus pretendentai į ugdymo įstaigų vadovus turi atitikti vadovavimo švietimo įstaigai kvalifikacinius reikalavimus (žr. Kvalifikacinių reikalavimų aprašą) bei kompetencijas, kurių vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra (https://www.nsa.smm.lt/)

Šiuos mokymus vedė ekspertės, praktikės, ne pirmus metus Vilniaus pedagogams talkinančios – Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktorė Rasa Mašurinienė ir Alytaus lopšelio darželio „Volungėlė“ direktorė Aušra Plytninkaitė.

Mokymuose dalyvavo Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovai, turintys iš naujo dalyvauti kompetencijų vertinime, l. e. p. vadovai ir pavaduotojai, kurie ruošiasi kompetencijų vertinimui bei pedagogai, planuojantys karjeros pokyčius ir norintys pretenduoti į Vilniaus ugdymo įstaigų vadovus.

Susitikimų metu dalyviai įsitraukė į praktinius užsiėmimus, komandinį darbą, dalinosi savo patirtimis, lūkesčiais. Dauguma įvardijo siekį kuo geriau pasiruošti vertinimui, papildyti praktines ir teorines žinias, nusiteikti psichologiškai.

Užsiėmimų pabaigoje dalyviams netruko teigiamų emocijų ir naujų patirčių. Vieni iš pagrindinių dalykų, kuriuos iš užsiėmimų išsinešė esami ir būsimi vadovai  – tai mokymasis analizuoti realias situacijas, informatyvios praktinės užduotys, orientuotos į konkrečios kompetencijos stiprinimą, kuomet tekdavo padirbėti ne vien savarankiškai, bet ir skirtingose komandose. Tikimės, kad naujai įgytos žinios padrąsins ir padės pasiruošti laukiantiems išbandymams!

Mokymus finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, koordinavo Vilniaus švietimo pažangos centras.

Kitos naujienos