Įvyko pirmasis ikimokyklinio ugdymo pedagogų, taikančių NEPL metodą, kompetencijų ir praktinių įgūdžių tobulinimo susitikimas

Praėjusią savaitę „Edu Vilnius“ salėje susirinko daugiau nei 40 pedagogių iš 19 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Susitikimui buvo pakviestos su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodu (NEPL) dirbančios pedagogės.

Naratyvinis žaidimas ir mokymasis – tai vaizduote paremtas vaikų grupės vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą. Tyrimai rodo, kad NEPL padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams geriau pasiruošti mokyklai, ugdo raštingumo, kalbėjimo, savireguliacijos įgūdžius. Nuo 2019 m. „Edu Vilnius“ organizuojamuose šios metodikos mokymuose sudalyvavo 114 pedagogių iš 25-ių Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Per visą mokymų laiką 65-iose ikimokyklinio ugdymo grupėse sužaista virš 300 naratyvinio žaidimo epizodų ir į projektą įtraukta daugiau nei 1300 vaikų.

2022 m. atliktoje apklausoje dalyvavę pedagogai mokymus įvertino daugiau nei 9 balais iš 10. Toje pačioje apklausoje buvo išsakyti ir pageidavimai kompetencijų, praktinių įgūdžių atnaujinimui bei tobulinimui. Atsižvelgiant į tai buvo suorganizuotas ir minėtas įvadinis seminaras, kurio metu aptarta ir tolimesnė programos eiga.

Seminarą vedė lektorės Monika Skėrytė-Kazlauskienė (VšĮ Vaiko psichologijos centras), Dr. Milda Brėdikytė bei Agnė Bradišauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas). Taip pat susitikimo metu pedagogės dalijosi savo patirtimis apie žaidimo organizavimą savo ugdymo įstaigoje, vaikų įsitraukimą, pasidalijo metodo nauda, pokyčiais bei kylančiais iššūkiais, drauge su lektorėmis diskutavo ir išsakė savo lūkesčius tolimesniems susitikimams. Nutarta nuotolinių ir gyvų susitikimų metu atnaujinti bei pagilinti žaidimo metodikos žinias ir įgūdžius, dalintis praktine patirtimi, į metodikos naudojimą įtraukti naujai dirbančias pedagoges. Mokymų susitikimus planuojama vykdyti kartą per mėnesį ir visą ciklą užbaigti gerosios patirties sklaidos pasidalijimo seminaru gegužės mėnesį.

Papildomai pedagogėms bus siūloma ir literatūrinių kompetencijų praplėtimo bei istorijų pasakojimo metodo mokymai, kurie prisidėtų ir papildytų jau turimus įgūdžius bei žinias naratyvinio žaidimo ir mokymosi kontekste.

Kitos naujienos