Įvyko pirmieji mokymų programos „Gamtamoksliai tyrimai mokykloje“ užsiėmimai

Spalio 6 ir 7 dienomis Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre įvyko pirmieji programos „Gamtamoksliai tyrimai mokykloje“ užsiėmimai, kuriuose iš viso dalyvavo 38 Vilniaus miesto mokyklų biologijos, chemijos ir fizikos mokytojais. Pirmojo susitikimo metu mokytojai susipažino su mobiliajame telefone esančiais pagreičio, apšvietos, ir kitais jutikliais, kuriuos galima pasitelkti vietoj brangios įrangos įvairioms praktinėms tiriamosioms veikloms mokyklos laboratorijoje ir už jos ribų.  

„Šių mokymų metu siekta įrodyti, kad kiekvieno kišenėje ar rankinėje yra visa laboratorija, tereikia ją tinkamai įsijungti ir tyrinėti mus supantį pasaulį. O svarbiausia, kad tyrėju galime būti bet kur, ne tik laboratorijos patalpoje“, teigė šios mokymų dalies lektorius dr. Paulius L. Tamošiūnas.  

Mokymų programa „Gamtamoksliai tyrimai mokykloje“ skirta Vilniaus gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojams, norintiems susipažinti su įrankiais ir priemonėmis, skirtomis ugdyti mokinių praktinius gamtamokslinio tyrimo gebėjimus ar atnaujinti tokių praktinių veiklų organizavimo įgūdžius. Šioje programoje didelis dėmesys skiriamas praktinei tiriamajai veiklai, atitinkančiai atnaujintas 7-12 kl. bendrojo ugdymo programas (BUP). Iš viso šiais mokslo metais iki gegužės 12 d. vyks dar 10 šių mokymų dalių. Mokymus veda VšĮ Gamtos mokslų ugdymo centro ir Vilniaus universiteto dėstytojai praktikai.   

Kitos naujienos