Kviečiame į ilgalaikius mokymus apie medijų ir informacinį raštingumą

Vilniaus miesto mokytojus, dirbančius pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kviečiame dalyvauti ilgalaikiuose mokymuose „Medijų ir informacinis raštingumas“. Mokymų metu bus plėtojamas mokytojų medijų ir informacinis raštingumas (MIR), suteikiant reikiamų kompetencijų suvokti medijų vaidmenį ir funkcijas demokratinėje visuomenėje, suprasti sąlygas, kuriomis medijos gali atlikti savo funkcijas; kritiškai vertinti medijų turinį; turėti įgūdžių (ir naudoti IT) turiniui sukurti.

Mokymai vyks (tvarkaraštis preliminarus):

  • vasario 24 d. – įvadinis užsiėmimas kontaktiniu būdu viešbutyje Panorama 14-17 val.
  • kovo 9 ir 23 d., balandžio 6 ir 20 d., gegužės 4 d. – užsiėmimai vyks nuotoliu po 2 val.

Registracija į mokymus vyksta iki vasario 22 d.

Mokymų metu bus pristatytos ir aptartos tvirtą medijų ir informacinio raštingumo pagrindą suteikiančios  temos:

  • Įvadas į medijų ir informacinį raštingumą. Naujienų analizė (klaidinančios informacijos atpažinimas), faktai versus nuomonės, skirtingos informacijos rūšys.
  • Vizualinės medijos. Kaip vizualinės medijos yra pasitelkiamos klaidinančios informacijos sklaidai. Skirtingų vizualinių medijų atpažinimo įrankiai (fotografijos, vaizdo įrašai), jų naudojimas dirbant su mokiniais, naujausios technologijos.
  • Mąstymo šališkumai. Kaip veikia mūsų smegenys ir kaip šias žinias galima išnaudoti, siekiant mumis manipuliuoti.
  • Duomenų raštingumas. Privačių duomenų apsauga, internetinis asmens pėdsakas ir ką iš jo galima sužinoti. Manipuliavimas duomenų pateikimu (statistinių duomenų vizualizavimas);
  • Propaganda. Propagandos technikos ir tikslai. Apie Lietuvos valstybę formuojami (meta)naratyvai. Informacinės atakos.
  • Demokratija ir socialinis teisingumas. Medijų ir informacinis raštingumo įtaka demokratijai. Žiniasklaidos kokybės standartai, rolė demokratinėje visuomenėje, kylantys iššūkiai. Stereotipų formavimas ir poliarizacija.

Mokymų metu bus sudarytos galimybės ir individualioms konsultacijoms. Mokymų pogramos turinys bus koreguojamas atsižvelgiant į užsiregistravusių mokytojų poreikius (programos įgyvendinimo pradžioje bus vykdoma mokytojų apklausa).

Mokymų vadovas – Arminas Varanauskas, JAV Fulbright H. Humphrey programos dalyvis (2021 m., Vašingtono universitetas, Sietlas, Vašingtono valstija. Medijos ir komunikacija), tarptautinio Medijų raštingumo akseleratoriaus lektorius, ES ekspertų grupės kovai su klaidinančia informacija mokant ir besimokant narys, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas.

Mokymų dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Mokymai finansuojami Vilniaus miesto savivaldybės (mokytojams ir mokykloms nekainuoja).

Kitos naujienos