Kviečiame į ilgalaikius mokymus „Medijų informacinio raštingumo ugdymas“

Vilniaus miesto mokytojus, dirbančius pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kviečiame dalyvauti ilgalaikiuose mokymuose „Medijų informacinio raštingumo ugdymas“. Mokymų metu bus plėtojamas mokytojų medijų ir informacinis raštingumas (MIR), suteikiant reikiamų kompetencijų suvokti medijų vaidmenį ir funkcijas demokratinėje visuomenėje, suprasti sąlygas, kuriomis medijos gali atlikti savo funkcijas, kritiškai vertinti medijų turinį, turėti įgūdžių turiniui sukurti.

 

Mokymai vyks (tvarkaraštis preliminarus):

  • vasario 9 nuo 15 val. įvadinis užsiėmimas kontaktiniu būdu „Edu Vilnius“ patalpose.
  • vasario 23, kovo 9 ir 23 d., balandžio 6 ir 20 d., gegužės 4 ir 18 d. užsiėmimai vyks derinant nuotolinį ir kontaktinį būdus po 2 ar 3 akad. val.

 

Mokymų metu bus pristatytos ir aptartos tvirtą medijų ir informacinio raštingumo pagrindą suteikiančios  temos:

  1. Įžanginė sesija. Įvadas į medijų ir informacinį raštingumą, skirtingos informacijos rūšys, melagingos informacijos atpažinimas.
  2. Vizualinės medijos. Vizualinių medijų pasitelkimas klaidinančios informacijos sklaidai, skirtingų vizualinių medijų analizės įrankiai (fotografijos, vaizdo įrašai), jų naudojimas dirbant su mokiniais.
  3. Socialiniai tinklai. Populiariausi soc. tinklai tarp mokytojų ir moksleivių, jų veikimo algoritmai, klaidinančios informacijos plitimas, užsakyti (sponsored) įrašai, poliarizacija tarp skirtingų visuomenės grupių, teisinio reglamentavimo spragos.
  4. Propaganda. Propagandos veikimo technikos, tikslai, apie Lietuvos valstybę formuojami (meta)naratyvai, sąmokslo teorijos, informacinės atakos.
  5. Informacinė aplinka. Naujienų atrankos kriterijai ir žurnalistų darbas analizuojant propagandą.
  6. Duomenų raštingumas. Privačių duomenų apsauga, internetinis asmens pėdsakas ir ką iš jo galima sužinoti.
  7. Demokratija ir socialinis teisingumas. Kokią įtaką medijų ir informacinis raštingumas daro demokratijai? Žiniasklaidos kokybės standartai ir rolė demokratinėje visuomenėje. Stereotipų formavimas ir poliarizacija.
  8. Baigiamasis renginys. Per mokymus įgytų ir mokytojų savo darbe išbandytų praktikų pristatymas ir aptarimas, patarimai ateities pamokoms.

 

Mokymus organizuoja „Edu Vilnius“, bendradarbiaudami su  žurnalistų kolektyvu NARA.  Užsiėmimus ves savo sričių ekspertai: mokslininkai, dezinformacijos analitikai, žurnalistai.

Mokymų metu bus koncentruojamasi į praktinį žinių pritaikymą mokytojų darbe, bus sudarytos galimybės ir individualioms konsultacijoms.

Mokymų dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Mokymai finansuojami Vilniaus miesto savivaldybės (mokytojams ir mokykloms nekainuoja).

 

Registracija vykdoma iki vasario 3 d. (arba kol bus surinkta mokymų grupė). Norėdami užsiregistruoti spauskite čia.

Kitos naujienos