Kviečiame ikimokyklinio ugdymo įstaigas dalyvauti NEPL mokymų atrankoje

Kviečiame Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas dalyvauti projekte „Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodo diegimas ikimokykliniame ugdyme“. Projekto metu Vilniaus miesto ikimokyklinėse įstaigose dirbantys pedagogai mokysis kaip taikyti naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą, jiems bus suteikiama praktinė pagalba ir konsultacijos.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendina „Edu Vilnius“. Mokymus organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai doc. dr. M. Brėdikytė ir doc. dr. A. Brandišauskienė bei VšĮ Vaiko psichologijos centras – atstovė dr. M. Skerytė-Kazlauskienė.

Norinčios dalyvauti projekte įstaigos turi užpildyti anketos formą. Paraiškos užpildymas negarantuoja, kad jūsų įstaiga dalyvaus projekte – bus atrinkta iki 7-ių įstaigų. Viena ugdymo įstaiga gali pildyti tik vieną paraišką. Projekte jau dalyvavusios įstaigos antrą kartą nebus atrenkamos.

Anketą kviečiame pildyti iki kovo 15 dienos. Atrankos rezultatus skelbsime viešai EDU Vilnius svetainėje ir kiekvieną įstaigą informuosime asmeniškai. Mokymai prasidės kovo mėnesį.


Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodas yra Lietuvos ir Suomijos mokslininkų Pentti Hakkarainen ir Mildos Brėdikytės sukurtas vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, socialinius įgūdžius lavinantis, kūrybinį žaidimą skatinantis metodas, jau taikomas ir už Lietuvos ribų (Suomijoje, Lenkijoje, Anglijoje, Australijoje ir kt.), pripažintas kaip vienas labiausiai vaiko poreikius atitinkančių ugdymo metodų. Taikydami naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą pedagogai su vaikais kartu kuria nuotykius, paremtus skaitytomis knygomis, kartu aiškinasi problemas, bendradarbiauja jas spręsdami.

Metodo taikymo mokantis projektas sėkmingai vykdomas nuo 2019 m. Iš viso jame jau dalyvavo 114 pedagogų iš 25-ių Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Per mokymų laiką 65-iose ikimokyklinio ugdymo grupėse sužaista virš 300 naratyvinio žaidimo epizodų. Į projektą įtraukta daugiau nei 1300 vaikų.

Daugiau sužinoti apie šį metodą galima leidinyje „Naratyvinis žaidimas ir mokymasis. Gairės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, dirbantiems su 3–8 metų vaikais“.

Kilus klausimams susisiekite Ruta.Lazauskaite@vilnius.lt

Kitos naujienos