Kviečiame mokyklas burtis į komandas ir ieškoti energijos taupymo sprendimų!

Ar visuomet išjungiate elektros prietaisus iš tinklo, kai jų nenaudojate? Išeidami iš kambario – išjungiate šviesą? Kokiais būdais stengiatės taupyti geriamojo vandens vartojimą? 

Jei norite paieškoti sprendimų drauge su mokiniais ir bendruomene – kviečiame jungtis į tarptautinį projektą „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“ (MOST), ir įgyvendinti mokyklos bendruomenės projektines veiklas savo mokyklose.  

Kas gali dalyvauti?  

Kviečiame dalyvauti mokyklų komandas iš visos Lietuvos. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti kelios komandos. Iš vienos klasės gali dalyvauti kelios komandos. Vienas mokytojas gali vadovauti kelioms komandoms. Komandą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 10 mokinių, 5 bendruomenės nariai (tėveliai, aktyvūs vietos bendruomenės nariai, verslininkai, mokslininkai ar kt.) ir bent vienas mokytojas iš mokyklos. Mokinių amžius neribojamas.  

Kas yra mokyklos-bendruomenės projektinė veikla?  

Šios veiklos esmė – apjungti mokyklos ir vietos bendruomenės idėjas, žinias, patirtį ir sugalvoti energijos taupymo sprendimą artimoje aplinkoje. 

Spauskite ir sužinokite daugiau apie mokyklos-bendruomenės projektinę veiklą. 

Ko galite tikėtis prisijungę prie projekto MOST? 

  • Įgyvendinant suplanuotą veiklą ir esant poreikiui – konsultacijas su ekspertu/mokslininku; 
  • Mokyklos komanda savo projektinės veiklos įgyvendinimui gali gauti priemonių už 190 Eur (jei mokykla įgyvendins kelis projektus, kiekvienos veiklos įgyvendinimui gaus po 190 Eur). Vilniaus universitetas pasirašys sutartį su projektinę veiklą įgyvendinsiančia mokykla ir per viešąjį pirkimą nupirks reikiamas priemones. Bus perkamos tik trumpalaikio naudojimo priemonės (trumpalaikis turtas, medžiagos, kanceliarinės prekės, kurių sunaudojimą mokyklos komandos projektinių veiklų įgyvendinimui galima pagrįsti). 
  • Visos mokyklų komandos bus pakviestos į baigiamąjį renginį 2023 m. pradžioje pristatyti savo projektų. Visos komandos bus apdovanotos diplomais, o geriausi projektai – prizais.  
  • Geriausio projekto komandos atstovai bus pakviesti pristatyti savo patirtį projekto baigiamojoje konferencijoje, kuri vyks 2023 m. gegužę Olandijoje. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos komandos atstovams bus padengtos iš projekto MOST lėšų. 

Registracija ir svarbios datos 

  • Mokyklų komandas, norinčias dalyvauti projekte MOST, kviečiame registruotis į projektą. Registracijos forma. Registracija bus stabdoma 2022 rugsėjo 10 d. arba kai užsiregistruos 40 komandų.  
  • Mokyklų komandos pasirašo sutartis su Vilniaus universitetu ir pateikia reikalingų priemonių projektinei veiklai poreikį iki 2022 rugsėjo 15 d. 
  • Komandos savo projektinę veiklą įgyvendina iki 2022 m. pabaigos. 

Daugiau informacijos apie tarptautinį projektą „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“.  

Kontaktai kilus klausimams 

Vilniaus universitetas: sutarčių pasirašymas su mokyklomis, priemonių kompensavimo klausimai, tarpininkavimas pakviečiant ekspertą/mokslininką į mokyklą. Eglė Jasutė, Egle.jasute@fsf.vu.lt. 

EDU Vilnius: mokyklų komandų registracijos ir dalyvavimo, įgyvendintų projektinių veiklų pateikimo klausimai. Rūta Mazgelytė, ruta.mazgelyte@vilnius.lt  

Projekto „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“ (MOST)  tikslas yra apjungti mokyklas ir bendruomenes (šeimas, mokslininkus, piliečius, verslininkus ir kt.) sprendžiant aplinkosaugos problemas atliekų tvarkymo (2021 m.) ir energijos taupymo (2022 m.) srityse bei ieškant būdų, kaip savo bendruomenėje galima ieškoti tinkamiausių sprendimų. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ lėšomis. Projektą įgyvendina 23 institucijų iš 10 Europos šalių konsorciumas. Projektą koordinuoja Fraiburgo ugdymo mokslų universitetas, Lietuvoje projekto partneriai yra Vilniaus universitetas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

 

Kitos naujienos