Kviečiame mokytojus įgyti vadovavimo patirties!

„Edu Vilnius“ kviečia Vilniaus mokytojus – neturinčius vadybinės patirties, tačiau nestokojančius noro jos įgyti – dalyvauti mokymuose. Mokymai bus skirti stiprinti vadovavimo žmonėms mokykloje kompetencijas. Siekiame paskatinti mokytojus drąsiau imtis lyderystės, vadovauti dalykų metodinėms grupėms, mokyklos ar miesto lygmens projektams, palaipsniui rinktis ir mokyklos vadybinio darbo pareigas.

Mokymus ves vadybos teorijos žinovai bei praktikai.

 

Mokymų laikas ir trukmė

Bendra trukmė – 60 akad. val.

Mokymai bus organizuojami popietiniu laiku, nuo 13 val. Tarp mokymų daromos 2–3 savaičių pertraukos.

 

Dalyvių atranka

Grupės dydis – iki 25 asmenų, tad kviečiame ilgai nedvejoti ir registruotis siunčiant savo CV el. p. grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt! Registracijos priimamos iki kovo 17 d.

Pretenduojantys į mokymus asmenys turėtų atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
  2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

Taip pat:

turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

arba

turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą.

Kilo klausimų?

Susisiekite su „Edu Vilnius“ projektų vadovu Gražvydu Kazakevičiumi:

Tel. nr. +370 660 31663

El. p. grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt

 

Baigus programą bus išduodami programos baigimo pažymėjimai.

Kitos naujienos