Kviečiame pateikti Eduten licencijų poreikį 2023/24 mokslo metams

Kviečiame pateikti matematikos mokymo(si) sistemos Eduten licencijų poreikį 2023/24 m. m. I–IV kl. ir V–VIII kl. mokiniams.

Mokykla, norinti gauti Eduten licencijas V–VIII kl. mokiniams, turėtų sutikti su sąlygomis nurodytomis registracijos formoje.

Eduten licencijų poreikį prašome pateikti iki birželio 5 d. šioje paraiškos formoje.

Kita informacija:

  • Pildant paraiškos formą, prašome įrašyti Eduten koordinatoriaus mokykloje kontaktus. Eduten koordinatoriumi gali būti: mokyklos pavaduotojas ugdymui arba mokytojas, naudojantis virtualią Eduten mokymo(si) sistemą. Atkreipiame dėmesį, kad visa informacija, susijusi su Eduten licencijų paskyrimu, įsigijimu, naudojimu, mokytojų kvietimu į mokymus ir panašiai, bus siunčiama Eduten koordinatoriui mokykloje.
  • Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. Eduten I–VIII kl. mokymo turinys bus papildytas pagal atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas. Siekiant prisidėti prie efektyvaus atnaujintų programų diegimo, bendradarbiaujant Lietuvos ir Suomijos mokslininkams bus parengta metodika skirta mokinių mokymo(si) motyvacijos pagerinimui, pamokų individualizavimui ir sistemingam mokinių pasiekimų analizavimui.

Virtualios mokymo(si) sistemos Eduten licencijų įsigijimą 2023/24 m. m. finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Kitos naujienos