Kviečiame Vilniaus mokyklas teikti paraiškas gamtos mokslų laboratorijoms ir FabLab dirbtuvėms įsirengti!

Įgyvendinant Vilniaus miesto švietimo politikos ilgalaikius siekius, vieni iš uždavinių yra subalansuotas dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas bei įkvepianti edukacinė aplinka. Siekdama: 1) sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si), skatinti mokinių domėjimąsi tiriamąja veikla; 2) skatinti techninę kūrybą ir tarpdalykinę integraciją plėtojant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su „Edu Vilnius“ kviečia Vilniaus miesto gimnazijas ir progimnazijas dalyvauti konkurse. Numatoma finansuoti 4 gamtos mokslų laboratorijų ir 1 FabLab dirbtuvių įsirengimą.

Konkurse dalyvauti kviečiame:

  • progimnazijas (arba ugdymo įstaigas, kuriose mokosi 5–8 kl. mokiniai), kurios norėtų įsirengti FabLab dirbtuves;
  • gimnazijas (arba ugdymo įstaigas, kuriose mokosi 9–12 kl. mokiniai), kurios norėtų įsirengti gamtos mokslų laboratorijas.

Konkursą laimėjusioms ugdymo įstaigoms bus:

  • skiriamos lėšos dirbtuvėms ir laboratorijoms įsirengti. Vilniaus miesto savivaldybė ugdymo įstaigai skirs 15 000 Eur FabLab dirbtuvių įrengimui, ugdymo įstaiga turės prisidėti skirdama ne mažiau 4000 Eur. Vilniaus miesto savivaldybė ugdymo įstaigai skirs 25 000 Eur gamtos mokslų laboratorijos įrengimui, ugdymo įstaiga turės prisidėti skirdama ne mažiau 4000 Eur;
  • skiriami konsultantai, kurie padės parengti patalpų išplanavimo ir įrangos sprendimus, tinkamai ir pagal ugdymo įstaigos poreikius susikomplektuoti priemones;
  • organizuojami FabLab įrangos arba gamtos mokslų laboratorijų įrangos naudojimo ar / ir įveiklinimo mokymai mokytojams;
  • sudarytos sąlygos dalyvauti FabLab ar / ir gamtos mokslų laboratorijas įsirengusių ugdymo įstaigų tinklinimo veiklose.

 

Kas gali teikti paraiškas?

  • Bendrojo ugdymo mokyklos, kurių steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė.
  • Mokyklos, nedalyvaujančios TŪM projekte.
  • FabLab dirbtuvėms įsirengti – progimnazijos arba bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi 5–8 kl. mokiniai ir kurios anksčiau nebuvo gavusios finansavimo FabLab dirbtuvėms įsirengti iš projekto „FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose“ lėšų.
  • Gamtos mokslų laboratorijoms įsirengti – gimnazijos arba bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi 9–12 kl. mokiniai ir kurios anksčiau nebuvo gavusios finansavimo gamtos mokslų laboratorijoms įsirengti iš projekto „Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose“ lėšų.

 

Paraiškų teikimas vyksta iki 2023 m. gegužės 2 d. 17:00 val. el. p. ruta.mazgelyte@vilnius.lt

Kitos naujienos