Kviečiame Vilniaus mokyklas teikti paraiškas gamtos mokslų laboratorijoms ir FabLab dirbtuvėms įsirengti!

gyvendinant Vilniaus miesto švietimo politikos ilgalaikius siekius, vieni iš uždavinių yra subalansuotas dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas bei įkvepianti edukacinė aplinka. Siekdama: 1) sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si), skatinti mokinių domėjimąsi tiriamąja veikla; 2) skatinti techninę kūrybą ir tarpdalykinę integraciją plėtojant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su „Edu Vilnius“ kviečia Vilniaus miesto gimnazijas ir progimnazijas dalyvauti konkurse. Numatoma finansuoti 4 gamtos mokslų laboratorijų ir 1 FabLab dirbtuvių įsirengimą.

Konkurse dalyvauti kviečiame:

  • progimnazijas (arba ugdymo įstaigas, kuriose mokosi 5–8 kl. mokiniai), kurios norėtų įsirengti FabLab dirbtuves ;
  • gimnazijas (arba ugdymo įstaigas, kuriose mokosi 9–12 kl. mokiniai), kurios norėtų įsirengti gamtos mokslų laboratorijas.

Konkursą laimėjusioms ugdymo įstaigoms bus:

  • skiriamos lėšos dirbtuvėms ir laboratorijoms įsirengti. Iš „Edu Vilnius“ projekto „FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose“ lėšų ugdymo įstaigai bus skirta 10 000 Eur FabLab dirbtuvių įrengimui, ugdymo įstaiga turės prisidėti skirdama ne mažiau 4000 Eur. Iš „Edu Vilnius“ projekto „Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose“ lėšų ugdymo įstaigai bus skirta 19 000 Eur gamtos mokslų laboratorijos įrengimui, ugdymo įstaiga turės prisidėti skirdama ne mažiau 4000 Eur;
  • skiriami konsultantai, kurie padės parengti patalpų išplanavimo ir įrangos sprendimus, tinkamai ir pagal ugdymo įstaigos poreikius susikomplektuoti priemones;
  • organizuojami FabLab įrangos arba gamtos mokslų laboratorijų įrangos naudojimo ar / ir įveiklinimo mokymai mokytojams;
  • sudarytos sąlygos dalyvauti FabLab ar / ir gamtos mokslų laboratorijas įsirengusių ugdymo įstaigų tinklinimo veiklose.

Kas gali teikti paraiškas?

  • Bendrojo ugdymo mokyklos, kurių steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė.
  • FabLab dirbtuvėms įsirengti – progimnazijos arba bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi 5–8 kl. mokiniai ir kurios anksčiau nebuvo gavusios finansavimo FabLab dirbtuvėms įsirengti iš projekto „FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose“ lėšų.
  • Gamtos mokslų laboratorijoms įsirengti – gimnazijos arba bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi 9–12 kl. mokiniai ir kurios anksčiau nebuvo gavusios finansavimo gamtos mokslų laboratorijoms įsirengti iš projekto „Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose“ lėšų.

 

Paraiškų teikimas vyksta nuo 2022 m. gegužės 19 d. iki 2022 m. birželio 1 d.

Atrinktos ugdymo įstaigos bus paskelbtos iki 2022 m. birželio 15 d.

Detali informacija apie paraiškų teikimo sąlygas ir atranką

Konkurso įsirengti FabLab dirbtuves Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose paraiškos forma

Konkurso įsirengti gamtos mokslų laboratorijas Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose paraiškos forma

Kontaktinis asmuo

Rūta Mazgelytė, ruta.mazgelyte@vilnius.lt  

Kitos naujienos