Kvietimas Vilniaus savivaldybės mokytojams nemokamai tobulinti skaitmenines kompetencijas

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ kviečia savivaldybės mokyklų mokytojus įgyti šiomis dienomis itin svarbių įgūdžių – tobulinti savo skaitmenines kompetencijas. Projekto tikslas – pasitelkiant švietimo technologijas ir naujoves didinti švietimo sistemos efektyvumą ir mokymosi rezultatų kokybę.  

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai yra kviečiami į nemokamus nuotolinius mokymus pagal dvi parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas: pirmoji – priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, antroji – pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams. Mokymai suskirstyti lygiais nuo A1 iki C2. Mokytojas po skaitmeninių kompetencijų įsivertinimo turės galimybę pasirinkti vieną lygį, kuriame kels savo skaitmenines kompetencijas.  

Planuojama mokymų pradžia 2023 m. sausio mėn., mokymų trukmė – 40 akademinių valandų. Bus išduodami pažymėjimai apie baigtus mokymus. Išankstinę registraciją į mokymus rasite čia.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ skaitmeninių kompetencijų programos specialistę Ritą Losevič (el. p. rita.losevic@nsa.smm.lt). 

Kitos naujienos