Liko du mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą seminarai šiais mokslo metais

Nuo 2022 m. vasario mėnesio prasidėjęs mokymų ciklas apie įtraukųjį ugdymą eina į pabaigą – šiais mokslo metais liko du seminarai, skirti Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams. Seminarus įtraukiojo ugdymo tema veda kvalifikuoti specialistai – Vilniaus Šilo mokyklos mokytojai metodininkai, specialieji pedagogai ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės. Iš 11 numatytų įvyko jau 8 mokymų ciklo seminarai.  

Kiekvienas mokymų ciklo seminaras skirtas tam tikrai pedagogų tikslinei auditorijai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo mokytojams. Seminarų metu lektoriai dalijasi savo patirtimi ir rekomendacijomis apie specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių ugdymo organizavimą, vertinimą, svarbių dokumentų rengimą. Kartu su seminaro dalyviais nagrinėjama, kaip turėtų vykti bendradarbiavimas tarp mokytojo ir SUP turinčių vaikų tėvų, kaip reikėtų kalbėtis su mokyklos bendruomene, kokie metodai ir mokomoji medžiaga padeda ugdyti SUP turintį vaiką.  

Seminarų dalyviai gilina savo žinias apie autizmo spektro sutrikimą turinčių mokinių mokymą(si). Lektoriai akcentuoja, jog šiems vaikams jaustis savarankiškesniems ypač padeda nuoseklus dienotvarkės ir tvarkaraščio sudarymas. Dienotvarkė gali būti sukurta iš simbolių, žodžių, nuotraukų ar daiktų. Simboliai bendraujant su šiais vaikais naudojami daugiau, nei gali pasirodyti – jie atstoja įprastą komunikaciją ir yra skirti reikšmingų nuorodų, taisyklių atvaizdavimui. Neretai simboliai naudojami vardų kortelėms, kurios skirtos individualios mokinio sėdėjimo vietos žymėjimui. Alternatyvioji komunikacija padeda vaikams jaustis ramesniems, savarankiškesniems, žinoti, kokia veiksmų seka jų laukia. 

Saugumo jausmą SUP vaikams suteikia dienos plano žinojimas iš anksto. Tam kuriama socialinė istorija, skirta mokiniui padėti suprasti socialines situacijas, kuriose jis patiria sunkumų, jaučia nerimą arba stresą. Socialinę istoriją rekomenduojama paruošti prieš edukacinę išvyką ir iš anksto supažindinti mokinį, kas jo laukia suplanuotos dienos metu.  

Didelę įtaką darbui su SUP turinčiais mokiniais turi struktūruota ugdomoji aplinka, užtikrinanti tvarką ir saugumą. Tinkamos aplinkos sukūrimą užtikrina klasės ir grupės suskirstymas skirtingomis zonomis (pavyzdžiui, laisvalaikio zona, mokymosi zona, higienos zona ir t.t.). 

Pedagogai mokosi bendravimo etikos klasėje mokant SUP turintį mokinį. Bendravime su šiais vaikais svarbiausia akcentuoti bendrystę, o ne skirtumus. Mokytojo kasdienybe tampa empatijos ugdymas, tinkamo požiūrio į santykį su žmogumi, turinčiu negalią, formavimas, atidumas savo paties ir kitų mokinių elgesiui.  

Balandžio 27 d. vykusio seminaro metu lektorė pristatė pagrindinius dalykus, ką pedagogui būtina žinoti ruošiantis pamokai, dirbant su SUP vaikais klasėje. Svarbią dalį užima mokinio elgesio stebėsena ir kontrolė, bendravimas su mokinio tėvais, atitinkamas mokinio darbo vietos paruošimas, dažnas vaizdinės medžiagos ir simbolių pamokose naudojimas, struktūrinės aplinkos sukūrimas. 

Kitas nuotolinis seminaras priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams tema „Dėmesio sutelkimo metodai pamokoje“ vyks jau 2022 m. gegužės 4 d. 14.00-17.00 val. 

Susipažinti su mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą nuotolinių seminarų grafiku galite čia. 

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsigalios priimtos Švietimo įstatymo pataisos, kuomet nebeliks teisinių kliūčių negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokytis kartu su visais. Sukūrus tinkamas sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintys vaikai galės lankyti artimiausią pagal savo gyvenamąją vietą esančią bendrąją mokyklą, todėl mažės specialiųjų mokyklų poreikis. Vilniaus švietimo pažangos centras visą pusmetį rengia mokymų ciklą apie įtraukųjį ugdymą, skirtą Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams. Mokymai vyksta nuo vasario iki gegužės mėnesio, per šį laikotarpį numatyta 11 seminarų. 

Kitos naujienos