Mokytojai dalyvavo seminare apie ugdymo organizavimo, vertinimo dokumentų rengimą

Vasario 23 d. vyko trečiasis mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą nuotolinis seminaras tema „Mokinių, turinčių SUP ugdymo organizavimo, vertinimo, dokumentų rengimo gairės“. Žiniomis su pradinio ir pagrindinio ugdymo pedagogais dalinosi Vilniaus Šilo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Bajerčiūtė ir specialioji pedagogė metodininkė Rūta Bagdonavičienė.

Seminaro metu lektorės įvardijo, jog dirbant su SUP turinčiais mokiniais, ypač svarbią vietą užima komandinis mokytojo ir mokykloje dirbančių specialistų darbas. Rekomenduojami kasmėnesiniai susitikimai, kurių metu komandos nariai aptaria pasiekimus ir sprendžia iškilusias problemas. Svarbu bendradarbiauti su mokytojo padėjėju, kuris klasėje yra arčiausiai mokinio. Rekomenduojami trumpesni ir dažnesni, kassavaitiniai susitikimai, vykstantys už klasės ribų.

Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, rekomenduojama susitikti su SUP turinčių vaikų tėvais. Tėvai jaučiasi ramesni, kai turi galimybę susipažinti su mokytoju ir sužinoti, kaip bus organizuojamas vaiko ugdymas. Pokalbio metu mokytojas su vaiko tėvais gali aptarti vaikui būdingą aplinką ir elgesį, daugiau sužinoti apie mokinį. Naudinga užduoti klausimus apie tai, kokios vaiko stipriosios pusės, į ką vertėtų atkreipti dėmesį bendravime. Pozityvus klausimų uždavimas ir reguliarus bendravimas su vaiko tėvais – tai raktas į sėkmingą bendradarbiavimą, tarpusavio ryšio ir pasitikėjimo kūrimą.

Lektorės dalinosi patarimais apie dokumentų pildymą, kurie reikalingi klasėje dirbant su SUP turinčiais vaikais. Pirminiam SUP turinčiam vaiko įvertinimui reikalinga užpildyti anketos 2 priedą. Įvertinimas – tai vaiko psichologinių, pedagoginių ir kitų poreikių nustatymas, pagalbos priemonių rekomendavimas, kurį vykdo VPPT. Atlikus kompleksinį vertinimą įstaigoje, tėvams suteikiamos pažymos apie vaiką. Tėvams pristačius pažymą į mokyklą, mokytojui svarbu atkreipti dėmesį į išvadą apie vaiko SUP grupę (nurodoma vaiko negalia ar mokymosi sutrikimas), SUP lygį bei išvadą dėl specialiojo ugdymo. Prie pažymos pridedamas priedas su rekomendacijomis ugdymuisi, kurių reikėtų laikytis.

Mokykloje besimokantiems SUP turintiems vaikams ruošiamas individualus ugdymo planas. Jis skiriasi priklausomai nuo to, ar vaikas mokosi bendrojo ugdymo klasėje, ar specialiojoje klasėje. Seminaro metu mokytojams pristatyti pritaikytos programos ir individualizuotos programos pavyzdžiai.

Pritaikyta bendroji programa skiriama tiems mokiniams, kurie turi nedidelius SUP, kuomet ugdymo turinys iš esmės nekeičiamas. Programa turi sietis su bendruoju ugdymo turiniu ir yra rengiama pusmečiui arba mokslo metams. Pagal bendrąjį ugdymo planą, nurodytos gairės SUP turintiems vaikams leidžia keisti vienus mokomuosius dalykus kitais. Svarbu įtraukti tarpdalykinę integraciją, kai viena tema integruojama į visus mokomuosius dalykus (pvz. kosmosas, gyvūnai, metų laikai ir t.t.)  – tai palengvina žinių įsisavinimą.

Individualizuota programa taikoma didelių SUP turintiems vaikams ir mokiniams, kuriems nustatyta negalia dėl intelekto sutrikimo, nes bendrosios programos tikslai jiems nepasiekiami. Ši programa sudaroma tik tuo atveju, kai rekomendaciją pateikia PPT. Prieš individualizuojant dalyko programą mokytojas turi išsiaiškinti, kokie yra mokinio gebėjimai, stipriosios pusės, kokia mokomoji medžiaga dirbant su vaiku buvo taikoma anksčiau.

Lektorė Sigita akcentavo, jog mokiniai turintys SUP yra mokomi pagal jų gebėjimams pritaikytą ugdymo programą, todėl pasiekimai turi būti įvertinti objektyviai. Pritaikoma programa turėtų padėti mokiniui dalyvauti ugdymosi procese su bendraamžiais, siekiant individualių tikslų. Planas turėtų būti sudarytas taip, kad vaikas susidorotų su užduotimis, gautų teigiamus įvertinimus ar įskaitas. Jeigu vaikui, besimokančiam pagal pritaikytą programą trimestre vedami neigiami pažymiai, tikėtina, kad sudaryta programa yra per sudėtinga, mokinys nesugeba jos įsisavinti per nurodytą laikotarpį.

Seminaro pabaigoje laikas skirtas klausimų aptarimui. Pedagogė Rūta su mokytojais atsisveikino linkėdama pozityvių minčių. „Net ir vienas vaikas vertas mūsų pastangų“, – teigė lektorė.

Sekantis nuotolinis seminaras priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams tema „„Tvarkaraščių, dienotvarkių, pamokos struktūros svarba autistiškiems mokiniams“ vyks jau 2022 m. kovo 3 d. 14.00-17.00 val. Seminarą ves Jolanta Jaraminienė, specialioji pedagogė metodininkė ir Jurga Klimkienė, specialioji pedagogė ekspertė.

Susipažinti su mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą nuotolinių seminarų grafiku galite čia.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsigalios priimtos Švietimo įstatymo pataisos, kuomet nebeliks teisinių kliūčių negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokytis kartu su visais. Sukūrus tinkamas sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintys vaikai galės lankyti artimiausią pagal savo gyvenamąją vietą esančią bendrąją mokyklą, todėl mažės specialiųjų mokyklų poreikis. Vilniaus švietimo pažangos centras visą pusmetį rengia mokymų ciklą apie įtraukųjį ugdymą, skirtą Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams. Mokymai vyksta nuo vasario iki gegužės mėnesio, per šį laikotarpį numatyta 11 seminarų.

Kitos naujienos