Naujo projekto metu bus kuriama Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenos, analizės ir vertinimo bandomoji platforma

Vilniaus švietimo pažangos centras kartu su partneriu SĮ Vilniaus planas teikė paraišką Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) skelbtam kvietimui viešojo sektoriaus subjektams pateikti turimą iššūkį, kuris reikalauja inovatyvaus skaitmeninio sprendimo. Džiaugiamės, kad esame išgirsti ir VŠPC teiktam iššūkiui – Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenos, analizės ir vertinimo bandomosios platformos sukūrimui – buvo skirtas finansavimas GovTech bandomosios versijos viešiesiems pirkimams.

Rugpjūčio pabaigoje VŠPC skelbs viešą kvietimą – konkursą, kuriame kvies startuolius, įmones, mokslo institucijas ar fizinius asmenis pateikti iššūkio sprendimo idėjas. Konkurso dalyviai bus kviečiami teikti pagal poreikius konfigūruojamos Vilniaus miesto ikimokyklinio priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo stebėsenos bandomosios platformos pasiūlymus. Juos vertins VŠPC sudaryta ekspertų komisija pagal kvietime nurodytus vertinimo kriterijus. Iki trijų geriausių iššūkio sprendimų bus apdovanojami piniginėmis premijomis. Prizinis fondas – apie 12 000 eur.

Konkurso nugalėtojas bus kviečiamas kurti bandomąją platformą, kuri leistų susisteminti ir atlikti Vilniaus miesto savivaldybės lygmens švietimo stebėseną pagal nacionalinio ir savivaldybės lygmens švietimo stebėsenos rodiklius patogiai, suprantamai pateikti ir vizualizuoti surinktus duomenis. Projektas leis susikurti ir išbandyti įrankius, aktualius ne tik savivaldybei bei ir kiekvienai mokyklai, norinčiai savo sprendimus grįsti duomenimis.

Bandomosios platformos kūrimo konkursas organizuojamas įgyvendinant VŠPC projektą „Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenos, analizės ir vertinimo bandomosios platformos sukūrimas“. Projektą finansuoja MITA.

Kitos naujienos