Naujos patirtys fizinio ugdymo mokytojams – apie fizinio aktyvumo skatinimą mokykloje ir technologijų pritaikymą ugdyme

Įgyvendinant projektą „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ Vilniaus miesto mokyklų mokytojai aktyviai įsitraukė ir dalyvavo seminaruose apie fizinio ugdymo aplinkas bei technologijų panaudojimą fizinio ugdymo pamokose. Net 100–ui mokytojų užsiėmimus vedė ir žiniomis  dalinosi Lietuvos sporto universiteto doc. dr. Renata Rutkauskaitė.

Lektorė Renata mokytojams papasakojo apie fizinį raštingumą, apie tai, kokią įtaką mokinių fiziniam aktyvumui daro ar gali daryti  mokyklų aplinkos. Mokytojai sužinojo, jog mokinių dalyvavimas fizinėje veikloje gali pagerinti mokymosi, matematinio raštingumo rezultatus, tačiau tam, kad vaikai įsitrauktų į fizinę veiklą, svarbu atsižvelgti ir į mokyklos fizinės aplinkos bei įrangos organizavimą. Fiziniam aktyvumui pritaikyta erdvė turi būti įtrauki, įgalinanti, funkcionali ir motyvuojanti. Tokio tipo erdvę sudaro tiek vidaus, tiek išorės mokyklos aplinka – net ir kiemo dizainas daro didelę įtaką skirtingoms fizinio aktyvumo galimybėms.

Mokytojams pristatytos JAV specialistų paruoštos rekomendacijos mokyklos fizinio ugdymo erdvėms, kalbėta apie aktyvias mokyklos idėjas, kurios skatina inicijuoti fizinę mokinių veiklą prieš pamokas, pamokose ir po pamokų. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog nuolatinis fizinis aktyvumas mokykloje (pavyzdžiui, mankštinimasis pertraukų metu), gerina mokinių mokymosi pasiekimus, atmintį, dėmesio sutelkimą.

Seminaras apie technologijų pritaikymą fizinio ugdymo pamokose vyko Lietuvos sporto universitete, kuriame projekto dalyviai turėjo galimybę ne tik įgyti teorinių žinių, bet ir praktiškai išbandyti inovatyvias technologijas, taikomas fiziniame ugdyme. Įkvėpti naujų patirčių, mokytojai susidomėjo ir universiteto biblioteka bei galimybe įsigyti pačią naujausią literatūrą.

Nors iki šiol žinoma, jog technologijų vystymasis skatina fizinį pasyvumą, tačiau kartu tai turi ir didelį potencialą pagerinti fizinį ugdymą. Atlikti moksliniai tyrimai rodo, jog skaitmeninių priemonių panaudojimas fizinės veiklos metu teigiamai veikia mokinių susidomėjimą sportine veikla, mokymosi efektą, suteikia didesnį patogumą. Antrojo seminaro metu lektorė mokytojams akcentavo naujausias fizinio ugdymo technologijas, kurias sudaro video analizė, išmaniosios programėlės, skaitmeniniu būdu pateiktas vaizdinis turinys, virtualios klasės, žaidimų sistemos, monitoriai ir sekimo prietaisai bei išmanieji laikrodžiai.

Mokytojai susipažino su išmaniosiomis programėlėmis, judėjimo analizės sistemomis, širdies darbo, aktyvumo monitoriais, virtualios realybės akiniais ir kitomis moderniųjų technologijų priemonėmis, pritaikytomis fiziniam ugdymui. Kartu su lektore aptarti ir technologijų naudojimo fiziniame ugdyme iššūkiai.

Visiems projekte dalyvaujantiems mokytojams linkime, jog įgytos žinios pasitarnautų ir sužadintų dar inovatyvesnį ir modernesnį požiūrį į fizinio ugdymo pamokas bei veiklas!

Susipažinkite su seminarų medžiaga.

Projektas „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ įgyvendinamas siekiant, kad Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose organizuojamas fizinis ugdymas būtų suteikiantis mokymosi patirtį, kuri įgalintų mokinius būti fiziškai aktyviais visą gyvenimą. Projektas vyksta 2021–2022 m.m.

Kitos naujienos