NEPL metodo diegimo ikimokykliniame ugdyme programos pirmasis susitikimas

Kovo pabaigoje paskelbėme 7 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, atrinktas dalyvauti programoje „Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodo diegimas ikimokykliniame ugdyme“. Šią savaitę atranką praėjusių įstaigų atstovai susitiko įvadinei paskaitai ir susipažinimui.

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ir Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Cibulskytė. „Norisi, kad šis metodas, jo taikymas būtų ne prievolė, o įkvėpimas. Jūs esate tie atrinkti darželiai, kurių patirtis gali užnorinti ir kitus siekti daugiau. Tad žaiskite!“, – kvietė K. Cibulskytė.

Dalyviams prisistatė būsimos mentorės: lektorės Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkės doc. dr. M. Brėdikytė ir doc. dr. A. Brandišauskienė ir VšĮ Vaiko psichologijos centro atstovė dr. M. Skėrytė-Kazlauskienė bei pedagogės-praktikės iš Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“, jau daugiau nei keletą metų sėkmingai taikančios NEPL metodą. Taip pat trumpai prisistatė ir darželiai, kurių kiekvienam sėkmingai siekti programos tikslų padės priskirtos mentorės.

Viena iš mentorių, doc. dr. Milda Brėdikytė, pristatė NEPL metodo teorinius pagrindus bei praktinius mokymų aspektus.

Projekto metu ikimokyklinėse įstaigose dirbantys pedagogai mokysis kaip taikyti naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą, jiems bus suteikiama praktinė pagalba ir konsultacijos. Programos pabaigoje, lapkričio–gruodžio mėnesį visi 7 darželiai savo projektus pristatys ir patirtimi dalinsis tam tikslui organizuojamoje konferencijoje.

Kitos naujienos