Patyrusiems ugdymo įstaigų vadovams – įvadas į mentorystę

Gegužės 25 d. vyko švietimo įstaigų vadovų-mentorių rengimo programos įvadinis renginys tema „Konsultavimas ir konsultavimasis vadovo darbe. Įvadas į mentorystę“. Su mentoriais pirmą sykį sveikinosi šio mokymų ciklo lektoriai – Kotryna Gotberg, dr. Aurimas M. Juozaitis, dr. Eglė Pranckūnienė. 

„Mentorystės programai tęsiantis jau kelerius metus pastebėjome, jog per visą mokymų laikotarpį jaučiamas mentoriaus ir jo ugdytinio suartėjimas. Tarpusavyje vyksta daug neformalaus bendravimo, kuriamas bendradarbiavimo ir tarpusavio pasitikėjimo ryšys. Džiugu, jog šiandien pradedate savo kelionę mentoriaus vaidmenyje“, – sveikindama programos dalyvius tarė dr. Eglė Pranckūnienė. 

Įvadinis susitikimas skirtas susipažinti tarpusavyje ir su programa, aptarti suaugusiųjų mokymosi ypatumus, apžvelgti esminius mentorystės proceso elementus ir mentoriaus vaidmens atsakomybės klausimus.  

Renginio metu programos dalyviai buvo raginami išsakyti savo lūkesčius, ko tikisi iš šios mokymų programos. Mentoriams svarbu sužinoti, kaip tinkamai dalintis gerąja patirtimi, kokias aktualias rekomendacijas pateikti pradedantiesiems vadovams, kaip užmegzti tvirtus bendradarbiavimo santykius, kurti abipusį pasitikėjimą bei teikti grįžtamąjį ryšį. Taip pat dalyviams aktualu sužinoti sprendimus, kaip motyvuoti pradedantįjį vadovą bei spręsti ugdymo įstaigoje iškylančias konfliktines situacijas tarp tėvų, pedagogų ir ugdytinių.

Toliau apie mentorystės sampratą, vaidmenis, vertybes, tikslus ir suaugusiųjų mokymosi ypatumus kalbėjo dr. Aurimas M. Juozaitis. Anot lektoriaus, pagrindinė ugdytojo misija yra sudaryti sąlygas ugdytiniui mokytis, motyvuoti imtis iniciatyvos ir ieškoti klausimų. „Kol žmogus neturi klausimų, tol jis nesimoko“, – sakė lektorius.   

Mentorystės programa vykdoma nuo 2017 m. Prisijungti į šią programą kviečiami patyrę, gebantys kurti pasitikėjimu grindžiamus profesinio tobulėjimo santykius ir mokymosi dialogą, pasirengę dalintis sukaupta patirtimi ugdymo įstaigų vadovai.  

Šios mokymų programos metu numatyti šeši susitikimai. Trys iš jų įvyks iki šių mokslo metų pabaigos, o likusieji bus planuojami nuo vasaros pabaigos iki rudens vidurio. Programos metu Vilniaus miesto švietimo įstaigų vadovai-mentoriai gilins savo žinias konsultavimo įgūdžių, konsultavimo įrankių, ugdomojo vadovavimo, lyderystės ir reflektyvaus mokymosi temomis. 

Programą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, koordinuoja Edu Vilnius, o įgyvendina – Mokyklų tobulinimo centras. 

Kitos naujienos