Pirmą kartą parengta Vilniaus miesto 2021 m. švietimo pažangos ataskaita

Pristatome Vilniaus miesto švietimo pažangos 2021 m. ataskaitą, kurioje pristatyti apibendrinti 2021 m. Vilniaus miesto savivaldybės švietimo veiklos rezultatai ir jų kaita. Švietimo pažanga analizuojama tikslo, jo įgyvendinimui numatytų uždavinių ir jų pamatavimui detalizuotų rodiklių požiūriu.

Pagrindinės ataskaitos įžvalgos:
1. Vilniaus miesto mokinių akademiniai pasiekimai auga ir yra aukštesni už šalies vidurkį, tačiau stebimi dideli pasiekimų skirtumai tarp skirtingų miesto mokyklų.
2. Dėl didėjančio vaikų skaičiaus Savivaldybė stokoja ugdymui tinkamos infrastruktūros, pusšimčio mokyklų klasės perpildytos.
3. Fiksuojamas nuosaikus pedagoginės bendruomenės augimas ir kaita, tačiau pedagogų trūksta.
4. Nuosekliai plečiamos galimybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, ugdytis bendros paskirties klasėse.
5. Nepakankamos mokinių įtraukties į neformaliojo švietimo veiklas apimtys.

Susipažinti su Vilniaus miesto 2021 m. švietimo pažangos ataskaita galite čia.

Kitos naujienos