Pradedančiųjų ugdymo įstaigų vadovų ir jų mentorių susitikimai

„Žmogus nesimoko tol, kol neturi klausimo, nes mokymesi klausymasis yra esminis gebėjimas“ – taip sako nuolat su Vilniaus ugdymo įstaigų vadovais dirbantis lektorius dr. Aurimas Juozaitis.

Vilniaus švietimo pažangos centras, drauge su patikimu partneriu – Mokyklų tobulinimo centru, jau penktus metus įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus projektus Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas“ bei „Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas“. Jie skirti bendrojo ugdymo mokyklų vadovų ir ikimokyklinių įstaigų vadovų profesiniam tobulėjimui, jų mentorystei bei bendradarbiavimo tinklų kūrimui. Projektai padeda pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams sėkmingai pradėti dirbti, įgyjant efektyvaus vadovavimo kompetencijų ir dalyvaujant mentorystės tinkle.

Spalio mėnesio susitikimas vyko su pradedančiaisiais mokyklų ir darželių vadovais bei jų mentoriais. Ieškota atsakymų į įvairius vadybos klausimus: kaip keičiasi švietimo įstaigų vadovų kompetencijų ir profesinio augimo modelis? Dr. Eglė Prancūnienė pristatė Vadovų kompetencijų sąrašo atnaujinimo poreikį ir pagrindinius akcentus. Pagal tarptautines tendencijas – ryški mokyklų vadovų vaidmens orientacija nuo administravimo link vadovavimo ir lyderystės, o ypač lyderystės mokymuisi. Vilniuje, kaip ir visoje šalyje, trūksta norinčių vadovauti švietimo įstaigoms, nėra visuminės vadovų ugdymo ir palaikymo sistemos, reikia pozityvios komunikacijos apie visus vadovo darbo aspektus. Kalbėta apie skaitmeninės platformos vadovams būtinybę. Pabrėžtas švietimo įstaigos vadovo kaip mokymosi lyderio vaidmuo. Aptartas Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų sąrašas, daug dėmesio skirta holistiniam požiūriui į vadovų kompetencijas.  Holistinė kompetencija – tai gebėjimas įvertinti naują situaciją, pasirinkti joje tinkamus veiklos metodus, nuolat integruoti dalykines ir profesines žinias.  Tai profesinio kompetentingumo (angl. competence) ir organizacijos brandos (angl. organizational capacity) pagrindas.

Projektas sudaro galimybes pradedantiesiems ugdymo įstaigų vadovams siekti vadybinės karjeros nuolat įsivertinant savo kompetencijas. Siekiama įgalinti vadovus efektyviai veikti nuolat besikeičiančioje aplinkoje, suteikiama patyrusių kolegų – mentorių profesinė pagalba. Mentoriai padeda naujiems vadovams apmąstyti savo veiklą, suprasti jų vadovavimo stilių ir profesinio augimo poreikius.

Lektoriai Kotryna Godberg ir dr. Aurimas Juozaitis pakvietė vadovus praktinei veiklai, aptarti ir sugrupuoti aktualiausius vadovo darbe klausimus: Kaip kurti  besimokančią organizaciją? Kaip sudaryti sąlygas kiekvieno ugdytinio įtraukčiai ir pažangai? Kaip vadovauti ugdymo programos įgyvendinimui? Kaip inicijuoti ir valdyti pokyčius? Kaip stiprinti emocinę kompetenciją? Kaip valdyti  sudėtingas situacijas bei stresą? Kaip pritraukti talentus, ypatingai šiuo laikotarpiu, kai ne tik sostinėje, bet ir visoje Lietuvoje trūksta mokytojų? Ir kt. Į šiuos ir daugelį kitų iškylančių klausimų bus ieškoma atsakymų kituose susitikimuose.

Artimiausi pradedančiųjų Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovų susitikimai numatyti lapkričio 19 dieną ir gruodžio 15 dieną. Mentoriams –  refleksijos ir pasidalijimo patirtimis susitikimas planuojamas 2022 metų sausio 12 dieną.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendina Mokyklų tobulinimo centras, koordinuoja – Vilniaus švietimo pažangos centras.

Kitos naujienos