Pradedantieji mokytojai gilino žinias apie kompetencijomis grįstą ugdymą

Balandžio 27 d. programos „Pradedu mokyti Vilniuje dalyviai susitiko nuotoliniuose mokymuose, kurių tema – „Kompetencijomis grįstas ugdymas“. Mokymus vedė dr. Eglė Pranckūnienė ir dr. Aurimas Juozaitis.

Mokymų pradžioje dalyviai grupėse aptarė praėjusio užsiėmimo metu gautą namų darbų užduotį. Mokytojai dalijosi savo įžvalgomis ir patyrimais kuriant pamokos medžiagą naudojant skaitmeninę platformą colab.learnlab.net. Dauguma sutiko, jog kurti pamokos turinį pasitelkus skaitmeninę platformą prasminga dėl didesnio vaikų įtraukimo, tačiau tai reikalauja daugiau laiko pasiruošti. Anot dr. Aurimo Juozaičio – nors darbui su skaitmeninėmis priemonėmis reikia daugiau laiko ir kantrybės, tačiau visa tai padeda klasėje besimokantiems mokiniams suprasti, kad technologijos gali tapti ne tik pramogos, bet ir mokymosi dalimi.

Apie kompetencijomis grįstą ugdymą ir ugdymo turinio atnaujinimą įžvalgomis su mokytojais dalinosi dr. Eglė Pranckūnienė. Lektorė pristatė pagrindinius ugdymo turinį sudarančius veiksnius – tai bendri mokymo tikslai, bendroji ugdymo programa, planavimas, vertinimas, mokymosi patirtis ir dalyko tikslai. Mokymų metu buvo nagrinėjamos skirtingos ugdymo turinio rūšys – rekomenduojamas, užrašomas, perteikiamas, vertinamas, išmoktas ir paslėptas ugdymo turinys. „Ugdymo turinys kartais suprantamas labai siaurai – jį, mūsų manymu, sudaro tai, kas parašyta programose, vadovėliuose, planuose. Tačiau dabar vyrauja platesnis požiūris į turinį, vis svarbesnė tampa mokymosi patirtis“, – sakė dr. E. Pranckūnienė.

Pasak lektorės, programoje esantis turinys perteikia švietimo vertybes, tikslus. „Tai kaip žemėlapis, kuriuo turime vesti mokytojus“ , – teigė lektorė. Mokymų metu buvo pristatyti esminiai ugdymo turinio atnaujinimo principai, kuriuose gilinamasi į prasmingą mokymosi turinį, padedantį ugdyti mokinių kompetencijas.

Kompetencijos grįstas ugdymas yra integracinio ugdymo pagrindas, pagal kurį ugdomas besimokantysis (ne dalyko žinovas), o nūdienos problemos nėra sprendžiamos tik vieno mokomojo dalyko pagrindu.

Atnaujinamose programose išskiriamos 7 kompetencijos (pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinė, kultūrinė ir skaitmeninė). Apie tai, kaip šios kompetencijos atsispindi ugdyme kartu su dalyviais įžvalgomis dalijosi dr. Eglė Pranckūnienė.

Mokymų pabaigoje dalyviai gavo namų darbų užduotį – planuojant pamoką apgalvoti, kaip jos metu būtų galima plėtoti mokinių kompetencijas ir vertinti mokinių pažangą. Taip pat pasidomėti, kaip mokykloje ruošiamasi programų atnaujinimui ir susipažinti su mokomojo dalyko atnaujinimo programa.

Po daugiau nei pusės metų nuotolinių mokymų, gegužės 18 d. su pradedančiais mokytojais susitiksime gyvai. Baigiamojo susitikimo metu kalbėsimės apie mokytojo misiją, vertybes ir profesinį augimą. Mokytojus, norinčius prisijungti prie programos „Pradedu mokyti Vilniuje“, pakviesime dalyvauti mokymuose bei susitikimuose ir kitais mokslo metais.

Kitos naujienos