Prasidėjo vasaros mokymai programos „Sugrįžtu mokyti“ dalyviams

„Jeigu mokytojo darbe įžvelgiate prasmę, įveiksite visus sunkumus, nes jų tikrai bus“, –įvadinių programos „Sugrįžtu mokyti“ vasaros mokymų metu dalyviams sakė dr. Eglė Pranckūnienė. 

Net 30 entuziastingai nusiteikusių programos „Sugrįžtu mokyti“ dalyvių pradėjo savo kelionę vasaros mokymuose. Trečius metus skaičiuojanti programa pritraukia vis didesnį norinčiųjų mokytojauti skaičių.  

Įvadinių mokymų pradžioje sveikinimo žodį tarė Edu Vilnius vadovė Unė Kaunaitė. Tokios programos kaip Sugrįžtu mokyti padeda atrasti bendrystę, todėl tikiuosi, jog mokymų metu stiprinsite tarpusavio ryšius, bendruomeniškumą. Prasmingesnę profesiją nei mokytojo sudėtinga rasti. Ji nėra lengva, būtinas pasiruošimas, tačiau kartu ji suteikia labai daug teigiamų dalykų. Linkiu drąsos ir visokeriopo augimo bendrystėje“,  sakė U. Kaunaitė.  

Lektorės, dr. Eglės Pranckūnienės teigimu, visi programos dalyviai ateina su tam tikru patirčių ir žinių bagažu, tačiau svarbu aktualizuoti, kas pasikeitė ir yra svarbu šiuolaikinėje mokykloje, kaip keičiasi ugdymo turinys. Anot lektorės, šioje profesijoje pedagogai mokosi dirbdami kiekvieną dieną, kiekvienoje pamokoje, o atradę pasiteisinančius sprendimus, įgija vis daugiau pasitikėjimo savimi.

Pirmąsyk susitikę programos „Sugrįžtu mokyti“ dalyviai savo mokymo(si) kelionę pradėjo nuo bazinių žinių apie mokytojo profesinį gyvenimą, tapatumą ir vertybes. Buvo nagrinėjami klasės valdymo principai, santykių kūrimas su ugdytiniais, kompetencijomis grįsto ugdymo samprata, aptarti mokytojo tapsmo etapai.  

Įvadinio susitikimo metu dalyviai aktyviai dirbo grupėse, kuriose išskyrė pagrindinius lūkesčius, ko tikisi iš šios mokymų programos. Daugelis akcentavo svarbą suprasti šiuolaikinės mokyklos principus, sužinoti, kaip atrodo ir kuo gyvena šiuolaikiniai vaikai. Taip pat aktualu sužinoti, kaip bendradarbiauti su vaikais ir vaikų tėvais. Dalyviai teigė, jog tikisi įgyti naujų žinių bei suprasti, kur geriausiai gali atrasti bei realizuoti save mokyloje.  

Antrąją mokymų dieną pedagogai gilino savo žinias apie įtraukųjį ugdymą. Mokymus vedė programos „Renkuosi mokyti!“ vadovas Artur Adam Markevič. Lektorius aktualizavo įtraukiojo ugdymo svarbą, drauge su mokymų dalyviais kalbėjosi apie SUP turinčių vaikų poreikių grupes, specialiųjų poreikių priežastis, nerimą, probleminį elgesį. Taip pat pasidalino individualaus plano rengimo, programų diferencijavimo ir darbo metodų principais.

Rugpjūčio pabaigoje suplanuotos penkios mokymų dienos, kurių metu šios programos dalyviai gilins savo žinias apie informacinių technologijų taikymą ugdyme, skirtingų amžiaus tarpsnių vaikų emocinius ir psichologinius poreikius, ugdymo proceso planavimą, diagnostinį, formuojamąjį ir apibendrinamąjį vertinimą bei mokytojo psichologinį atsparumą. Šiuos mokymus ves lektoriai Rimantė Grumadaitė, Asta Blandė, Urtė Penkauskaitė ir Dovilė Čiškauskaitė. 

Programos dalyviams linkime įsimintinų, prasmingų vasaros mokymų ir kaip dr. Eglė Pranckūnienė teigė: „tikimės, jog ši programa padės sugrįžti į mokyklas „apsiginklavus” visais reikiamais įrankiais ir naujomis žiniomis“. 

Programą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendina – Edu Vilnius“. Projekto partneriai – Mokyklų tobulinimo centras. 

Urtės Paulauskaitės nuotr.

Kitos naujienos