„Saugios mokyklos kūrimo laboratorija“ – apie smurtą lyties pagrindu artimoje aplinkoje

Vasario 2–3 dienomis vyko nuotolinis dviejų dalių seminaras mokytojams „Saugios mokyklos kūrimo laboratorija“, skirtas smurto ir patyčių prevencijos temoms aptarti. Seminarą vedė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Vilma Gabrieliūtė ir Lietuvos žmogaus teisių centro atstovė Paulina Drėgvaitė.

Į seminarą pakvietėme dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių auklėtojus, su Pagrindinio ugdymo programomis dirbančius mokyklų administracijų atstovus ir socialinius pedagogus.

Susitikimą ekspertės pradėjo nuo įžvalgų apie visuomenės lūkesčius, kurie jau nuo pat vaikystės keliami skirtingų lyčių atstovams. Visiems tapo įprasta, jog berniukai pratinami prie žaidimų su mašinėlėmis, o mergaitės turi žaisti su lėlėmis – kitaip tariant, visuomenėje įsišakniję išskirtinai „moteriški“ arba „vyriški“ užsiėmimai. Tokiu būdu atsiranda skirtingų lyčių stereotipai, galintys neigiamai paveikti moteriškos ir vyriškos lyties atstovų kasdienį gyvenimą, nulemti jų profesinį pasirinkimą. Anot ekspertės Vilmos, dėl visuomenėje vyraujančių stereotipinių su išvaizda arba elgesiu susijusių lūkesčių, smurtą lyties pagrindu dažniau patiria merginos, tačiau dėl neatitikimo „vyriškumo“ normoms, susiduria ir vaikinai.

Ekspertė Paulina su dalyviais pasidalino žalingais, stereotipus skatinančiais reklamos pavyzdžiais, pristatė tyrimų duomenis, kurie leido suprasti, kaip sukurti lūkesčiai ir nuostatos daro neigiamą įtaką atskiriems asmenims įvairiomis gyvenimiškomis situacijoms.

Seminaro metu dalyviai sužinojo apie skirtingas su lytimi susijusio smurto formas ir jų pasireiškimo būdus mokyklose – tai fizinis, seksualinis ir psichologinis smurtas, galintis pasireikšti tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, mokiniams pakeliui į mokyklą ar artimoje aplinkoje.

Mokytojams buvo pristatytas ASK modelis, padėsiantis prisiminti tris pagrindinius žingsnius, skirtus įvertinti ir suvaldyti smurto dėl lyties ar patyčių atvejus mokykloje:

Norint sureaguoti į smurto dėl lyties atvejį svarbu gebėti atpažinti netinkamą elgesį. Pastebėjus netinkamą elgesį būtina sureaguoti ir sudrausminti, parodyti, jog toks elgesys nėra tinkamas. Be sureagavimo svarbu kontekstualizuoti situaciją – paaiškinti, kodėl tam tikri žodžiai ar veiksmai nėra tinkami.

Mokymų metu dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusijas, dirbdami grupėmis nagrinėjo smurto dėl lyties ar patyčių atvejus, gilino žinias apie reagavimą klasės ir individualiu lygmeniu.

„Saugios mokyklos laboratorija“ mokymus organizavo Vilniaus švietimo pažangos centras, bendradarbiaudamas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centru.

Kitos naujienos