Seminarų ciklas apie įtraukųjį ugdymą

„Edu Vilnius“ tęsia tradiciją ir kartu su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba organizuoja seminarų ciklą apie įtraukųjį ugdymą, skirtą Vilniaus ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokytojams bei mokytojų padėjėjams.  

Praėjusiais metais, vasario–balandžio mėn. vykusiuose 11 seminarų dalyvavo daugiau nei 300 mokytojų. 

Šiemet suplanuoti 5 seminarai ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 6 seminarai bendrojo ugdymo pedagogams. Lektoriai dalinsis žiniomis kaip padėti vaikams, kuriems sunku skaityti, rašyti, aptars kaip parengti medžiagą ir priemones dirbti su negalią dėl intelekto sutrikimo turinčiais vaikais, kaip stiprinti socialinius įgūdžius, išmokys pasiruošti ir taikyti alternatyviosios komunikacijos simbolius ir kt. 

Registracijas į kiekvieną seminarą organizuosime atskirai, dalyvauti kviesime 30 pirmų užsiregistravusiųjų. Detali informacija apie kiekvieno seminaro tematiką ir lektorius bus siunčiama į mokyklų raštines kartu su registracija į renginį. 

Visi seminarai vyks nuotoliniu būdu ir truks 4 akad. val. arba 8 akad. val. (pastarieji bus skaidomi į du susitikimus po 4 akad. val.). Seminarų pradžia ikimokyklinukų mokytojams – 12:45 val., mokyklų – 14:00 val. 

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokytojų padėjėjai bus kviečiami mokytis atitinkamam vaiko amžiaus tarpsniui pritaikytose, 12 akad. val. trukmės „Mokytojo padėjėjo mokymo programose“, kurias ves Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos lektoriai. Dalyviai įgis žinių apie vaiko raidos ypatumus, specialiuosius ugdymosi poreikius, mokysis teikti pagalbą organizuojant ugdymo procesą, sukurti konstruktyvų santykį su mokiniu. Detali informacija apie programą, temas, laikus bus siunčiama į mokyklų raštines kartu su registracija.

Seminarų planas

Kitos naujienos