Sostinės bendrojo ugdymo įstaigų pavaduotojai dalyvavo seminare apie įtraukųjį ugdymą

Gegužės 25 d. vyko seminaras tema „Įtraukusis ugdymas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais“, kuriame dalyvavo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, „Edu Vilnius“ ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai. 

Pradėdama seminarą VPPT direktorė Roma Vida Pivorienė priminė, jog įtraukusis ugdymas Vilniaus mokyklose vyksta jau seniai. Ekspertė minėjo, jog šiame procese svarbią reikšmę turi proaktyvus darbas su vaikų tėvais. Ypač svarbu bendradarbiauti su naujai į mokyklą priimtų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ir jau vėliau mokymosi sunkumų patiriančių mokinių tėvais, informuojant juos apie mokyklos nuostatas, galimybes gauti pagalbą bei nepamirštant priminti apie tėvų atsakomybes. 

Seminaro metu bendrojo ugdymo įstaigų pavaduotojai turėjo galimybę pasidalinti patirtimi apie mokyklose vykdomą įtraukųjį ugdymą.

„Mokykloje stengiamės viską aptarti su tėvais, kurie sutinka bendradarbiauti ir kalbėti apie vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių. Mes skatiname tėvelius, kad jie išsakytų savo pastebėjimus, lūkesčius, atliekame apklausas. Bendravimas su tėvais jautrus, tačiau šiame procese – labai svarbus“, – dalinosi Vilniaus Medeinos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Bernotienė. 

Seminaro metu mokyklų pavaduotojai dirbo pasiskirstę grupėmis, kuriose turėjo išskirti savo mokyklos stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes. Darbuodamiesi išvien, seminaro dalyviai sukūrė ir pristatė grupių SSGG analizes. 

Pavaduotojai pripažino, jog tėvų lūkesčius atliepti taip pat sudėtinga, kaip ir įtraukti juos į mokyklos veiklas, dirbti drauge dėl vaikų (ne tik SUP) gerovės. Įvardytos silpnybės: tėvų nenoras ir (ar) negebėjimas įsitraukti į bendrą veiklą, pripažinti vaikų problemas, informacijos apie vaiko sutrikimus slėpimas. Dalyviai pastebėjo, kad stiprinant įtraukųjį ugdymą, labai svarbus bendrų susitarimų laikymasis, savalaikė informacijos sklaida, paveikių darbo su tėvais formų (individualūs, trišaliai susitikimai) ir formatų (nuotoliniai susitikimai) paieška, dalinimasis gerosiomis patirtimis. 

Seminaro metu bendrojo ugdymo įstaigų pavaduotojai pasidžiaugė bendryste, įsitikino, jog nemažai probleminių klausimų sprendžia panašiai, patyrė, kad daugelyje mokyklų veikia pagalbos mokiniams teikimo algoritmas. 

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą į seminarą susirinkusiems mokyklų pavaduotojams ir atsisveikiname iki rudens! 

Kitos naujienos