Startuoja 2023 metų Pavaduotojų akademija

Sausio 25 d. prasideda ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų akademijos mokymų ciklas.

2023 m. direktorių pavaduotojai ugdymui ir pedagogų komandos gilinsis į įtraukiojo ugdymo problematiką: aptars universalaus dizaino sampratą bei principus, vaikų įvairovės pažinimą, bebarjerių veiklų planavimo ir kitus aktualius klausimus. Paskaitas ves VDU Švietimo akademijos profesorės Alvyda Galkienė ir Ona Monkevičienė.

„Šiemet, atsižvelgiant į švietimo aktualijas, sudėliota ilgalaikė programa įtraukiajam ugdymui. Matant ypač gausias registracijas į pirmąjį seminarą, akivaizdu, kad tema yra labai reikalinga“, – sako „Edu Vilnius“ direktorė Unė Kaunaitė.

Pavaduotojų akademijos programa, skirta 2023 metams, apjungia teorines paskaitas, veikimą įstaigoje ir tos veiklos refleksiją bei dalinimąsi gerąją praktika. Bus derinami nuotolinio bei kontaktinio mokymosi būdai.

Tikimasi, kad per metus direktorių pavaduotojai ugdymui kartu su savo komandomis suprojektuos ir įgyvendins įtrauktį didinančius pokyčius savo įstaigoje.

Pavaduotojų akademija yra tęstinė „Edu Vilnius“ veikla, kuria siekiama sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą ir ją įveiklinti.

 

Mokymų temos

Kitos naujienos