Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogų tinklo įvadinis susitikimas

Gegužės 10 d. vyko Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogų tinklo įvadinis susitikimas, kuriame dalyvavo sostinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir „Edu Vilnius“ atstovai.

Nuotolinis susitikimas skirtas aktualizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį ugdymą, telkti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogus bendradarbiavimui ir profesiniam augimui, pristatyti ir aptarti kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

„Džiaugiuosi, jog nuo 2018 metų Vilniaus miesto savivaldybė įsteigė ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogų etatus, kad vaikų fizinis ugdymas būtų pradėtas nuo mažumės. Judėjimas, sportas ir fizinis aktyvumas mažiesiems turi tapti įpročiu – jūsų dėka ikimokyklinio amžiaus vaikai bus sportiškesni. Linkiu, jog šis susitikimas taptų tradiciniu, o jo metu galėtume aptarti aktualius klausimus, kaip dar geriau ugdyti mūsų mažuosius, kad jie augtų sveiki, sportiški, fiziškai pajėgūs bei stiprintų savo emocinę sveikatą“, – sveikindama susitikimo dalyvius sakė Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

„Edu Vilnius“ vadovė Unė Kaunaitė pasidalino gerąja patirtimi apie organizacijos vykdomą projektą  „Fizinis ugdymas kitaip“,  kuriame dalyvaujantys bendrojo ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogai aktyviai įsitraukia į mokymus, vienijasi ir dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose. „Tikiuosi, jog ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms bus naudinga praplėsti savo žinias apie fizinį ugdymą bei pasimokyti iš kolegų. Mūsų tikslas šiuo atveju yra įžvelgti tai, kas jums aktualiausia ir padėti“, – teigė „Edu Vilnius“ vadovė Unė Kaunaitė.

Susitikimo metu buvo pristatyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogų anksčiau išreikšti lūkesčiai, aktualijos ir pasiūlymai, susiję su jų pačių profesiniu tobulėjimu. Pedagogams ypač aktualu sužinoti apie ikimokyklinio ugdymo programų darželyje rengimą, fizinio ugdymo sąsajas su kitomis ugdymo sritimis ir vaikų pažangos vertinimo kriterijus. Ypač svarbus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų fizinio ugdymo klausimas – kaip šiuos vaikus įtraukti į ugdymą, kokius užsiėmimus organizuoti. Taip pat pedagogams aktualios žinios apie fizinio aktyvumo skatinimo priemones ir metodus, netradicinį fizinį ugdymą ir lauko erdvių pritaikymą. Mokytojai norėtų gilinti savo žinias apie bendradarbiavimą su vaikų tėvais bei sužinoti apie galimybes dalyvauti projektuose, skirtuose finansavimo pritraukimui.

Atsižvelgiant į pateiktus lūkesčius, Vilniaus miesto savivaldybė ir „Edu Vilnius“ planuoja parengti modulinę kvalifikacijos tobulinimo programą ir nuo 2022–2023 mokslo metų pasiūlyti mokymus, kuriuose ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogai įgytų naujų ir tobulintų turimas kompetencijas.

Antrojoje susitikimo dalyje savo žiniomis apie ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio raštingumo ugdymą su pedagogais dalijosi Vilniaus kolegijos Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė. Lektorė kalbėjo apie į vaiką orientuotą laisvosios paradigmos idėjos svarbą, kuri, kaip teigė L. Pečiulienė „yra apie tai, jog vaikas yra aktyvus savo paties mokymosi kūrėjas.“ Lektorė teigė, jog šioje paradigmoje ypač svarbu suprasti vaiko požiūrį ir sudaryti sąlygas ugdytiniui sužinoti, gilintis į tai, kas jo paties manymu yra prasminga. „Vaiką ugdo viskas, kas jį supa. Ugdymas vyksta ne tik tuomet, kai pedagogas inicijuoja tam tikrą veiklą – didelę reikšmę daro ir išoriniai dalykai: sutikti žmonės, tarpusavio santykiai, vaizdas pro darželio langą. Visa tai tam tikromis prasmėmis ugdo vaiką“, – teigė lektorė.

Susitikimo metu buvo pristatyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogų anksčiau išreikšti lūkesčiai, aktualijos ir pasiūlymai, susiję su jų pačių profesiniu tobulėjimu. Pedagogams ypač aktualu sužinoti apie ikimokyklinio ugdymo programų darželyje rengimą, fizinio ugdymo sąsajas su kitomis ugdymo sritimis ir vaikų pažangos vertinimo kriterijus. Ypač svarbus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų fizinio ugdymo klausimas – kaip šiuos vaikus įtraukti į ugdymą, kokius užsiėmimus organizuoti. Taip pat pedagogams aktualios žinios apie fizinio aktyvumo skatinimo priemones ir metodus, netradicinį fizinį ugdymą ir lauko erdvių pritaikymą. Mokytojai norėtų gilinti savo žinias apie bendradarbiavimą su vaikų tėvais bei sužinoti apie galimybes dalyvauti projektuose, skirtuose finansavimo pritraukimui.

Atsižvelgiant į pateiktus lūkesčius, Vilniaus miesto savivaldybė ir „Edu Vilnius“ planuoja parengti modulinę kvalifikacijos tobulinimo programą ir nuo 2022–2023 mokslo metų pasiūlyti mokymus, kuriuose ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogai įgytų naujų ir tobulintų turimas kompetencijas.

Antrojoje susitikimo dalyje savo žiniomis apie ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio raštingumo ugdymą su pedagogais dalijosi Vilniaus kolegijos Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė. Lektorė kalbėjo apie į vaiką orientuotą laisvosios paradigmos idėjos svarbą, kuri, kaip teigė L. Pečiulienė „yra apie tai, jog vaikas yra aktyvus savo paties mokymosi kūrėjas.“ Lektorė teigė, jog šioje paradigmoje ypač svarbu suprasti vaiko požiūrį ir sudaryti sąlygas ugdytiniui sužinoti, gilintis į tai, kas jo paties manymu yra prasminga. „Vaiką ugdo viskas, kas jį supa. Ugdymas vyksta ne tik tuomet, kai pedagogas inicijuoja tam tikrą veiklą – didelę reikšmę daro ir išoriniai dalykai: sutikti žmonės, tarpusavio santykiai, vaizdas pro darželio langą. Visa tai tam tikromis prasmėmis ugdo vaiką“, – teigė lektorė.

Kitos naujienos