Vilniaus mokytojai apsilankė Nuolatinio tobulinimo metodiką įgyvendinančiose Nyderlandų mokyklose

12 Vilniaus miesto mokyklų mokytojų, mokyklų vadovų bei pavaduotojų lapkričio viduryje lankėsi Nyderlandų mokyklose, savo vadybos bei ugdymo veiklas konstruojančiose Nuolatinio tobulinimo (angl. Continuous Improvement) metodikos pagrindu.

Pirmas šios kelionės punktas – pradinė mokykla-darželis Basisschool Op de Wieken, prieš 5 metus pradėjęs diegti Nuolatinio tobulinimo metodiką. Ugdymo įstaigos atstovai papasakojo kaip nuo pat mokslo metų pradžios skiria laiko grupinių susitarimų įdiegimui – kiekvienoje klasėje kabo duomenų centrai, juose pažymėti klasės tikslai bei pasiekimai, taisyklės. Patys mokiniai papasakojo apie savo bendrą veiklą su duomenų centrais klasėje, įvardino dalykus, kurie jiems sekasi, o kuriuos rezultatus tikisi pagerinti. Svečiams pasisekė sudalyvauti mokinių vedamoje klasės valandėlėje, kurioje buvo aptariama kaip sekasi laikytis išsikeltų tikslų. Pastebėta, jog mokytoja šiame procese ne dominavo, o veikiau buvo patarėjo, stebėtojo pozicijoje.

Toliau maršrutas vedė į pagrindinę mokyklą su profesine pakraipa – Berechja college. Nustebino kiek galimybių turi mokiniai pasirinkdami savo tobulėjimo kelią mokykloje, kaip įsiklausoma į jų poreikius, lūkesčius. Su mokiniais reguliariai dirba socialiniai pedagogai, karjeros ir kiti specialistai.  Besimokantieji užsiminė, kad tiems, kurie jau pradinėje mokykloje išmoko kelti asmeninius, kartu su klasės draugais siekti bendrų tikslų, atėjus į naują mokyklą, dirbančią nuolatinio tobulinimo metodikos principais, yra lengviau prisitaikyti. Jie papasakojo kaip  išsikelia klasės bei savo asmeninius tikslus, kokius apdovanojimus renkasi už šių tikslų įgyvendinimą.

 

Trečioji aplankyta mokykla – Basisschool De Heggerank, kurioje mokosi vaikai nuo 6 iki 12 metų. Ši mokykla su Nuolatinio tobulinimo metodika gyvena jau 10 metų – tai yra jų išskirtinis ženklas, jų DNR. Mokykloje itin svarbus yra komandinis darbas, bendradarbiavimas, atsakomybės prisiėmimas, pasidalinta lyderystė. Šioje mokykloje svečiai kalbėjosi apie PDSA (Plan Do Study Act) metodo taikymą sprendžiant iškilusią problemą ir, svarbiausia, ieškant jos priežasčių. Taip pat įspūdį paliko tai, kaip lengvai mokiniai, padedami mokytojo, taiko nuo seno versle, gamyboje naudojamus įrankius (išsikeltų tikslų stebėsena, PDSA, klasės susirinkimo vedimas ir kt.).

Dar viena aplankyta mokykla didžiuojasi apsirūpindama saulės energija, naudoja geoterminę šildymo sistemą. Jiems svarbi tvari gyvensena, orientavimasis į darnaus vystymosi rodiklius. Buvo įdomu pamatyti kaip mokykloje to paties srauto mokiniai mokosi tame pačiame aukšte ir juos sieja ta pati vizuali tematika (miškas, kopos, vandenynas, akmenys). Vizito metu į mokyklą, dalyvauti trišaliuose susitikimuose, kaip tik rinkosi tėvai su mokiniais, tad Lietuvos delegacijos nariai pasinaudojo proga aptarti kaip tai organizuojama. Pagrindiniai renginio veikėjai čia buvo mokiniai, asmeninio  aplanko (angl. student portfolio) pagalba pristatantys savo tikslus, pasiekimus. Mokytoja taip pat dalyvavo kaip stebėtoja ir įsiterpdavo tik prireikus. Mokyklos direktorė akcentavo mokytojo gerovės, bendrystės, darbo komandoje svarbą, problemų sprendimą remiantis duomenimis ir bendradarbiaujant.

Paskutinis taškas šioje kelionėje buvo specialioji mokykla klausos negalią turintiems vaikams Basisschool Noorderlicht. Čia mokiniai papasakojo, ką jie veikia su duomenų centru, kaip susitaria dėl pagrindinių taisyklių. Buvo smagu matyti, kad jiems tai įprasti dalykai, su kuriais gyvena kasdien.

Visose mokyklose svečių delegaciją sutiko direktoriai, kurie maloniai bendravo, nuoširdžiai dalijosi savo įžvalgomis, atsakinėjo į klausimus. „Labai gera matyti lietuviškomis ir olandiškomis vėliavėlėmis mojuojančius vaikus, girdėti mūsų kalba išmoktus pasisveikinimus. Mane labiausiai sužavėjo mokinių atsakomybės prisiėmimas, bendrystė klasėse, mokytojų kolegiškas bendradarbiavimas. Esu tikra, kad Vilniaus mokyklų komandos, jau esančios nuolatinio tobulinimo metodikos diegimo kelyje, po šių vizitų bus dar labiau įkvėptos ir motyvuotos įtraukti visą bendruomenę naudoti Nuolatinio tobulinimo įrankius ir metodiką. Tikiuosi, po metų kitų turėsime šios metodikos ekspertus-praktikus, kurie bus pavyzdžiai kitoms sostinės ir visos Lietuvos mokykloms“, – sakė EDU Vilnius direktorės pavaduotoja Jurgita Rimkuvienė.

Verta paminėti, jog Nuolatinio tobulinimo metodika lankytose įstaigose yra visos bendruomenės pasirinkta, tad šiame kelyje labai svarbu laikytis susitarimų, skatinti mokinių atsakomybę, drauge spręsti iškylančias problemas.


Įgyvendindamos „Vilniaus pokyčių mokyklos“ projektą, 4 Vilniaus mokyklos (šiemet prisijungė penkta) pasirinko mokytis ir diegti Nuolatinio tobulinimo metodiką. 2021 m. pabaigoje prasidėjo ilgalaikiai nuotoliniai mokymai, kuriuos veda Marijke Broer, „Klasse.Pro“ vadovė, patyrusi švietimo, Nuolatinio tobulinimo metodikos ekspertė Nyderlanduose. Mokymų dalyviai – dalyvaujančių mokyklų komandos – ne tik klauso teorinių paskaitų, bet išgirsta medžiaga dalijasi pedagogų kolektyve, išbando klasėse su mokiniais.

Nuolatinis tobulinimas – tai LEAN sistemos atšaka, pritaikyta švietimo sistemai, leidžianti gerinti ugdymo kokybę, mokinių socialinę ir emocinę gerovę, pasiekimus. Taikant šią metodiką labai svarbūs visos bendruomenės susitarimai ir vieninga vizija, kasdienis mokytojų bendradarbiavimas. Kasdien taikomos  priemonės stebėti individualią, klasės pažangą, skatinama asmeninė mokinių atsakomybė už mokymosi rezultatus.

Kitos naujienos