Vilniaus organizuoto bandomojo matematikos VBE rezultatai

Kovo 9 d. visų Vilniaus ir trečdalio kitų Lietuvos miestų mokyklos laikė Vilniaus miesto savivaldybės kartu su „Edu Vilnius“ organizuotą bandomąjį matematikos valstybinį brandos egzaminą (VBE). Jis parengtas matematikos mokytojų ekspertų ir vyko artimomis tikrajam egzaminui sąlygomis. Pagal gautus rezultatus Vilniaus mieste egzamino neišlaikė 15,2 proc. abiturientų, likusios Lietuvos, neskaičiuojant Vilniaus – 23,0 proc.

„Bandomojo egzamino rezultatai rodo kur kas geresnę situaciją nei praėjusių metų egzaminas, jie panašesni į 2021 metų matematikos VBE rezultatus. Jei mokiniai skirs laiko silpniausioms vietoms patobulinti, o tikrajame egzamine nepasitaikys išskirtinai nestandartinių uždavinių, tikrai galime tikėtis, kad Vilniaus mieste neišlaikymas neperlips 15 procentų, o Lietuvoje bendrai – 20 procentų”, – įžvalgomis dalinosi „Edu Vilnius“ direktorė Unė Kaunaitė.

Mokinių kategorija Mokinių skaičius Neišlaikė, proc. Gavo šimtukus VBE balų vidurkis
Vilniaus mokyklų 2975 15,2% 2,7% 40,3
Kitų mokyklų 2058 23,0% 0,8% 27,8
Šalies mokyklų, sudėjus visus 5033 18,4% 1,9% 35,2

 

Primename, jog praėjusiais metais matematikos VBE Vilniuje neišlaikė 29 proc., o bendras šalies neišlaikiusiųjų skaičius siekė net 35 proc. Tiesa, 2021-aisiais neišlaikiusiųjų visoje Lietuvoje buvo 15,2 proc.

Šį mėnesį laikyto bandomojo rezultatai gauti surinkus duomenis iš 135 šalies mokyklų, kuriose bandomąjį egzaminą laikė 5033 mokiniai. Mokinių darbus vertino mokytojai mokyklose pagal mokytojų ekspertų parengtą vertinimo instrukciją ir nuasmenintus duomenis perdavė „Edu Vilnius“.

„Edu Vilniaus“ analitikai, atlikę duomenų analizę kiekvienai mokyklai šią savaitę pateiks dvi ataskaitas. Pirmoje ataskaitoje kiekvienos mokyklos duomenys yra palyginami su bendrais bandomajame egzamine dalyvavusių ir duomenis pateikusių Vilniaus (arba šalies) mokyklų mokinių rezultatais. Antra ataskaita sudarys galimybę pačioms mokykloms analizuoti kiekvieno mokinio bandomojo matematikos VBE rezultatus: balų skaičių bei surinktų taškų dalį pagal uždavinių sritis.

Iš viso bandomajame egzamine buvo galima surinkti 60 taškų, kurie, kaip ir tikrame egzamine, perverčiami į 100 balų sistemą. Apibendrinus gautus duomenis galima matyti, jog Vilniaus balų vidurkis yra 40,3, o kitų Lietuvos mokyklų, be Vilniaus, vidurkis – 27,8 balo. 2022 metų matematikos VBE visos šalies vidurkis siekė 16,2 balo, o 2021-aisiais – 21,9 balo.

Bandomojo egzamino metu šimtukus tik Vilniaus mieste gavo 2,7 proc. ir 1,9 proc. visų laikiusiųjų. Palyginimui, 2022-aisiais Lietuvos šimtukininkų suskaičiuota 0,8 proc., kai 2021 m. šimtukus gavo 1,7 proc. egzaminą laikiusių kandidatų. Rezultatai ypatingai neišsiskiria, tačiau būtina pažymėti, jog bandomasis egzaminas orientavosi visų pirma į išlaikymo ribą, todėl šimtuką gauti buvo kiek lengviau nei tikrajame egzamine, o ypatingai suktų užduočių čia nebuvo.

„Vienas iš šio egzamino tikslų – padėti atskleisti silpnesnes sritis, į kurias mokiniai ir jų mokytojai galėtų susitelkti pasikartojimo metu. Analizuojant bandomojo matematikos VBE rezultatus matoma, jog labai skiriasi mokinių pasirengimas kai kuriose srityse. Gana didelė dalis mokinių ir nemaža dalis mokyklų parodė neproporcingai žemus rezultatus geometrijos, analizės pradmenų, kombinatorikos, tikimybių teorijos, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų srityse”, – duomenis analizuoja „Edu Vilnius“ analitikas Pranas Gudynas.

Vilniaus miesto savivaldybė su „Edu Vilnius“ planuoja ir kitais metais teikti metodinę pagalbą pasiruošiant matematikos VBE. Šios pagalbos priemonės apima ne tik bandomąjį egzaminą, bet ir mokymus, seminarus matematikos mokytojams bei abiturientams. „Tiek po seminarų, tiek po bandomo egzamino sulaukėme daug padėkų ir teigiamų atsiliepimų. Matome, kad pasiūlytos priemonės yra reikalingos ir mokytojų bei mokinių palankiai priimamos“, – sako U. Kaunaitė.

Kitos naujienos