Vilniaus savivaldybės darželių fizinio ugdymo mokytojai stiprina savo kompetencijas

Vilniaus savivaldybė skiria ypatingą dėmesį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio raštingumo ugdymui. Vasario 23 d. startavo „Edu Vilnius“ organizuojami ilgalaikiai mokymai, skirti ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo mokytojams. Šių mokymų tikslas – plėtoti ikimokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijas fizinio ugdymo klausimais. 48 akademinių valandų programa sudaryta iš 4 modulių:

  1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos ir ugdymo planai, aptariant koks jų turinys ir kaip organizuoti darbą, kad pasiekti nusimatytus tikslus;
  2. Fizinio aktyvumo skatinimo priemonės ir metodai. Netradicinis fizinis ugdymas – daugiau praktinis seminaras;
  3. Vaikų fiziniai ypatumai ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų fizinis ugdymas. Šis modulis suformuotas atsižvelgiant į pačių pedagogų iškeltus klausimus;
  4. Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais. Dalyvavimas projektuose ir programose – šis modulis apims bendravimą su tėvais, jų įtraukimą bei praktinius patyrimus, padėsiančius tinkamai dalyvauti įvairiuose projektuose ir patiems juos kurti.

Pirmojo modulio seminare, tapusiame atidaromuoju, dalyvavo ir daugiau nei 150 susirinkusiųjų mokymų dalyvių sveikino Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė. „Smagu, kad toks didelis būrys žingeidžių savivaldybės darželiuose dirbančių fizinio lavinimo mokytojų susirinko tobulėti ilgalaikiuose mokymuose. Jūsų dėka galime matyti mažuosius vilniečius sportuojančius ir žinoti, kad jie jau turi  svarbų fizinio raštingumo pagrindą, tikiu, suformuosiantį ateities įpročius. Linkiu pasisemti gerų žinių, jas diegti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir taip gilinti ne tik savo žinias, bet ir toliau kloti fizinio aktyvumo pagrindą vaikams“, – kalbėjo Edita Tamošiūnaitė.

Seminarus ves aukštųjų mokyklų dėstytojai-praktikai. Viena jų – ir šiandienos seminarą vedusi Vilniaus kolegijos dėstytoja, lopšelio-darželio „Pušaitė“ direktoriaus pavaduotoja Vilija Gerasimovičienė. Lektorė supažindino su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis akcentuodama pasiekimų sritis bei sveikatos ir fizinio ugdymo srities sąsajas su kitomis ugdymo sritimis. Seminarą lektorė pagyvino metodų taikymo praktikoje pavyzdžiais.

Kitos naujienos