Vilnius dalinosi patirtimi taikant fenomenais grįstą ugdymą

Sausio 11 d. „Kūrybingumo mokykla“ ir „Edu Vilnius“ organizavo nuotolinį seminarą, kuriame Lietuvos švietimo bendruomenei pristatytos Vilniaus miesto mokyklų patirtys įgyvendinant projektą  „Fenomenais grįstas ugdymas“.

Daugiau nei 600 renginio dalyvių Vilniaus universiteto profesorius, „Kūrybingumo mokyklos“ bendraįkūrėjas Kristupas Sabolius apžvelgė kaip kūrybinis mąstymas atkeliauja į švietimo sritį. Pofesorius akcentavo, kad šiuolaikiniame pasaulyje, kuris nuolat keičiasi (pandemijos, geopolitiniai pokyčiai, klimato kaita ir t. t.), švietimas taip pat nestovi vietoje ir turi atspindėti šiuos pokyčius. Kūrybiškumas šiame procese tampa viena svarbiausių kompetencijų, padedanti kietąsias žinias pritaikyti šiuolaikiniame pasaulyje, vaikams suprasti kodėl jie mokosi.

Pagrindinis dėmesys renginyje buvo skiriamas fenomenais grįstam ugdymui. K. Sabolius pristatė bendrą tokio ugdymo sampratą, pagrindinius bruožus, nuo ko verta pradėti taikyti tokį ugdymą, kokias galimybes jis teikia. Ne kartą akcentuota, kokios yra esminės tokio ugdymo sąsajos su atnaujintu ugdymo turiniu, ugdymo programomis.

Tai yra naujas mokymo metodas, kuris pasiūlo pažvelgti į gyvenimišką scenarijų, šiuolaikinę problemą ar gamtinį reiškinį kaip į mokymosi atskaitos tašką. Šis metodas padeda vaikų sąmonėje kurti žinių ryšį su realiu pasauliu, nuo sąvokų pereiti prie asmeninės patirties. Pasitelkus fenomenais grįstą ugdymą, į pasirinktą reiškinį galima pažvelgti naujai, netikėtai, originaliai. Vaikai išmoksta ne tik kūrybingai žvelgti, bet ir atrasti ką jie galėtų keisti, kuo prisidėti, naudodami įgytas žinias ir bendradrabiaudami vieni su kitais, su mokytojais.

„Edu Vilnius“ direktorė Unė Kaunaitė pristatė, jog 2022–2023 m. m. šį ugdymo būdą praktikoje išbando jau 10 Vilniaus miesto mokyklų, yra įsitraukusios 35 klasės.  Vykdyta apklausa parodė, kad didžioji dalis mokinių norėtų daugiau tokių pamokų. Vaikų atsiliepimai atskleidžia, jog toks mokymosi būdas padeda naujai pažvelgti į mokymosi dalykus, sudomina ir paskatina siekti žinių bei jas taikyti.

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos pradinių klasių mokytoja Aurelija Kunigėlienė pasidalino savo patirtimi jau antrus metus mokymosi procese taikant fenomenais grįstą ugdymą. Mokytojos praktikoje pasiteisino bendradarbiavimą ir pažinimą skatinantis klasių maišymas, kai vaikai iš skirtingų klasių kartu, bendradarbiaudami tiria pasirinktus fenomenus. Taip pat pastebėjo, kad šiame procese vedančiaisiais tampa patys vaikai – mokytojas čia stovi šalia ar net seka iš paskos, kas tampa įdomia bei įkvepiančia patirtimi abiems pusėms. A. Kunigėlienė sako, jog prireikia šiek tiek laiko, kol naujas ugdymo būdas įliejamas į bendrą ugdymo programą, kol įgundama jį taikyti, tačiau nauda – neabejotina. Vaikai ne tik su didesniu susidomėjimu, įsitraukimu mokosi programoje numatytų dalykų, ugdo kūrybiškumą, bet ir turi unikalias galimybes susitikti ir mokytis su mokslininkais, savo srities specialistais.

„Edu Vilnius“ džiaugiasi partneryste su „Kūrybingumo mokykla“ – bendru prasmingu darbu išbandant ir diegiant fenomenais grįstą ugdymą Vilniaus miesto mokyklose bei galėdami pasidalinti savo patirtimi su kitų savivaldybių švietimo bendruomenėmis.

Kitos naujienos