Virtualia Eduten Playground mokymosi platforma naudosis 73 Vilniaus miesto mokyklos

Šiemet net 67 Vilniaus m. savivaldybės pavaldumo mokyklos ir 6 privačios mokyklos išsakė poreikį 1–8 kl. mokinių matematikos gebėjimus ugdyti šiuolaikiškai. Šioms mokykloms iš viso paskirstyta beveik 28000 virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground licencijų. 2022/23 m.m. Vilniaus miesto savivaldybė pilnai finansuos licencijų įsigijimą Vilniaus m. savivaldybės pavaldumo mokykloms. Privačioms Vilniaus mokykloms finansuojama dalis licencijų – 30% nuo prašomo licencijų skaičiaus.

Vienas iš pagrindinių mokyklos įsipareigojimų – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sistemingai (t.y. bent kartą per savaitę) atlikti matematikos užduotis šioje matematikos mokymosi aplinkoje. Kai kurios mokyklos Eduten Playground pamokas įtraukė į pamokų tvarkaraštį, kiti mokytojai skatina mokinius šias užduotis atlikti ne tik mokykloje, bet ir namuose. Papildomai motyvuoti mokinius spręsti šiuos uždavinius tenka retai, nes dauguma matematikos uždavinių turi žaidybinių elementų, sistema skatina rinkti trofėjus, mėgautis sėkme ir čia pat pateikiamu įvertinimu. Mokytojas gali pasinaudoti galimybe individualizuoti vertinimo skales kiekvienai klase ar konkrečiam mokiniui.

Matematikos mokymo(si) platforma Eduten Playground turi visas gerąsias šiuolaikinės kompiuterizuotos matematikos mokymo ir mokymosi aplinkos savybes.

Ši mokymosi platforma yra moksliškai pagrįsta šiuolaikinės matematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais, taip pat pasižymi labai gera mokymosi duomenų analitika, pritaikyta mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų pažangos ir pasiekimų stebėsenai.

Mokykloms ir mokytojams, kurie naudos Eduten Playground matematikos mokymo(si) platformą ugdymo procese bus organizuojami mokymai, susiję su Eduten Playground aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika, konsultuojama telefonu ir elektroniniu paštu įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios platformos naudojimu. Mokytojams taip pat parengtas išsamus Eduten Playground platformos naudojimo vadovas.

Džiugu, kad esame viena iš daugiau nei 40 šalių, kurių mokyklų mokytojai naudojasi virtualia Eduten Playground sistema mokinių matematikos pasiekimams gerinti.

Kitos naujienos