VMS_4434-69f0d7b2547d969cf0a10b4073bad6ee.jpg

Atviras Vilnius

Siekiame paversti miestą atvira mokymosi erdve ir skatiname mokymąsi už klasės ribų: Vilniaus gatvėse, parkuose, muziejuose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose.

Programos faktai
3000

mokytojų prisijungė prie platformos www.vilniusyramokykla.lt

10

Vilniaus mokyklų diegia fenomenais grįsto ugdymo metodiką.

111

Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių mokyklų gavo gido įrangą pamokų vedimui už mokyklos ribų.

70

mokytojų baigė „Vilnius yra mokykla“ 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą.

Veiklos:
Vilnius yra mokykla
Vilnius yra mokykla Vilnius yra mokykla Vilnius yra mokykla Vilnius yra mokykla Vilnius yra mokykla

Tikslas

Mokymasis gali vykti visur. Miestas yra pilnas erdvių, įmonių ir įstaigų, kurios gali praturtinti ir pagilinti mokymosi patirtis, todėl siekiame paversti Vilnių viena didele mokykla.

Skatiname mokyklas tradicines pamokas klasėse derinti su pamokomis sostinės viešosiose erdvėse. Ši dermė suteikia daugiau laisvės individualiam mokinių kūrybiškumo augimui, žadina smalsumą ir juos stipriai motyvuoja, nes žinios iškart siejamos su patyrimu, dalykai integruojami, lavinami universalūs įgūdžiai.

Veiklos

Platformoje www.vilniusyramokykla.lt pateikiamos idėjos ir pamokų planai, integruotų veiklų maršrutai bei Vilniuje įsikūrusių įstaigų ir įmonių siūlomos erdvės bei pamokos.

Gatvės ir parkai, architektūra ir urbanistika, muziejai ir galerijos, įstaigos ir įmonės – Vilnius atsiveria ir tampa mokykla visiems sostinės mokytojams ir mokiniams.

Mokytojai, įmonės, įstaigos, organizacijos kviečiami padovanoti sostinės moksleiviams pamokas!

Vilniuje įsikūrusiose pažangiausiose laboratorijose gali vykti biologijos, fizikos ir chemijos pamokos. Muziejuose ir galerijose – istorijos ir menų pažinimas. Mokiniai gali eiti į kiną žiūrėti filmus originalo kalba ir taip lavinti jos įgūdžius. Tokiu būdu žinios iškart siejamos su patyrimu, dalykai integruojami, o smalsumas ir motyvacija mokytis auga.

Tačiau platforma yra ne vienintelė 3 metų trukmės projekto veikla. Papildomai taip pat vyksta mokymai mokytojams bei metodologija, padėsianti lengviau į bendrojo ugdymo programą integruoti mokymąsi už mokyklos ribų.

Pasiekimai 2023 m.

Jau metus sėkmingai veikia platforma www.vilniusyramokykla.lt – pirmoji tokia pamokų miestoteka!

Prie platformos jau prisijungė beveik 3 000 mokytojų.
Įkelta apie 300 unikalių pamokų ir beveik 30 erdvių.
Pamokose, vykstančiose įstaigose, apsilankė daugiau nei 4 000 mokinių.
Turime beveik 100 partnerių.
Iš platformos pamokų medžiaga atsisiųsta 28 000 kartų.
Platforma pasipildė gyvenimo įgūdžių skiltimi ir pritaikytomis programomis, kurios skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 
Taip pat platformoje įdiegtas mokymų mokytojams įskiepis, padedantis paprasčiau valdyti registracijas į renginius ir pažymėjimų išdavimą. 

Jau visos 111 Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių mokyklų gavo gido įrangą.

70 mokytojų baigė „Vilnius yra mokykla“ 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą, kurios tikslas – padėti mokytojams sklandžiau organizuoti pamokas už mokyklos ribų.
Per šiuos metus mokytojai taip pat kūrė pamokas, išbandė gido įrangą, dalyvavo fokus grupėje platformos tobulinimui.

Idėja konkurse „Skaitmeninis knygnešys“ laimėjo nacionalinį atrankos etapą kaip geriausias skaitmeninis šių metų sprendimas „Mokymasis ir švietimas“ kategorijoje.

„Vilnius yra mokykla“ sudomino Portugalijos, Nyderlandų bei Čekijos žiniasklaidą.
Augant užsienio susidomėjimui sukūrėme ir reprezentacinę svetainę www.vilniusisaschool.com

Pirmą kartą Venecijoje susitiko pasaulinio Bloomberg Philanthropies merų iššūkio miestų laimėtojų atstovai, o projekto kuratoriams bei rėmėjams vizitų Vilniuje metu buvo sudarytos sąlygos dalyvauti platformos siūlomose pamokose, susitikti su verslo bei ugdymo įstaigų atstovais.

„Vilnius yra mokykla“ projektas ir LR valstybinio patentų biuro vedamos projekto pamokos yra pristatyti neseniai išleistame Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) CEBS naujienlaiškyje.

Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, sostinėje įsikūrusios įstaigos, įmonės, organizacijos.

Projektas įgyvendinamas panaudojant „Bloomberg Philanthropies“ Pasauliniame merų iššūkyje sostinės laimėtą paramą.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Snieguolė Kavoliūnienė
Snieguole.Kavoliuniene@vilnius.lt

Fenomenais grįstas ugdymas
Fenomenais grįstas ugdymas

Tikslas

Pasaulis pilnas sudėtingų problemų, tokių kaip klimato atšilimas ar socialinė nelygybė, todėl švietimo lauke vis daugiau kalbama apie poreikį laužyti dalykinę sistemą ir tokius kompleksinius iššūkius mokytis per skirtingų dalykų sinergiją, arba fenomenus.

Veiklos

Fenomenais grįstas ugdymas – tai iš Suomijos kilęs vienas iš kūrybingumo ugdymo metodų, kai mokinius įtraukiame į aktualių reiškinių (fenomenų) tyrinėjimą, keliame klausimus ir ieškome sprendimų.  Tai metodas, kuris pasiūlo pažvelgti į gyvenimišką scenarijų, šiuolaikinę problemą ar gamtinį reiškinį kaip į mokymosi atskaitos tašką. Ugdymas, nukreiptas į veikimą ir aktyvų, besimokantį žmogų, kuris siekia pokyčių pasaulyje. Dėl šios priežasties teisingas klausimų kėlimas ir jų atveriama perspektyva, kuri globalius reiškinius susieja su mūsų patirtimi, yra raktas į naują mokymosi supratimą.

Nuo 2022 m. pavasario organizuojami mokymai, kuriais siekiama supažindinti mokyklų  bendruomenes su teoriniais tokio ugdymo aspektais,  geriau suprasti tokio ugdymo  prasmes ir vertes, o taip pat įgalinti fenomenais grįstą ugdymą taikyti praktikoje.

Mokymų siekis – suteikti mokyklų bendruomenių atstovams (mokytojams, administracijų darbuotojams, kitiems specialistams) žinių apie pagrindines fenomenais grįsto ugdymo teorines ir praktines prielaidas ir išmokyti taikyti fenomenais grįstą ugdymą mokyklos praktikoje.

Pasiekimai 2023 m.

2023 m. 10 Vilniaus miesto mokyklų išbandė fenomenais grįstą ugdymą.
Į programą įsitraukė 130 mokytojų. 91 iš jų mokėsi fenomenais grįsto ugdymo metodologijos ir taikė ją praktikoje, o 39 mokytojai dalyvavo tik teoriniuose mokymuose.

Fenomenasis grįstą ugdymą išbandančių mokyklų sąrašas


Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovė Asta Morkūnienė
Asta.Morkuniene@vilnius.lt

Kultūrinio ugdymo skatinimas
Kultūrinio ugdymo skatinimas

Tikslas 

Kultūrinis ugdymas ne tik padeda formuotis kūrybiškumui ir pažinti savo kultūrą, bet ir yra matoma kaip vienas iš būdų kurti ryšius tarp žmonių ir formuoti visuomenę, jos identitetą. 

Daliai vaikų mokykla tampa vienintele viena, kuri padeda susipažinti su kultūra, todėl Vilniuje keliame sau tikslą prisidėti prie kultūrinio mokinių ugdymo nuo mažų dienų.

Veiklos

Visus mokslo metus kviečiame Vilniaus miesto moksleivius ir mokytojus būti aktyviems ir naudotis Kultūrinės edukacijos sistemoje įdiegtais skaitmeniniais ženkliukais-raktais, prie kurių kūrimo prisidėjo ir „Edu Vilnius“. 

Nuo 2023 m. rugsėjo kiekvieną mėnesį akcentuojamas vis kitas ženkliukas-raktas ir pristatomos Vilniaus mieste vykstančios jo kompetenciją atitinkančios veiklos.  

Mokytojus kviečiame ne tik skirti ženkliukus, bet ir registruoti savo klasės pasiekimus, už kuriuos skiriame apdovanojimus – apsilankymus kultūriniuose, edukaciniuose užsiėmimuose. Taip skatiname kultūros pažinimą tapti neatskiriama, nuolatine ugdymo(si) dalimi.

Kultūrinės edukacijos gidas

___________________________________________

Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovė Rūta Lazauskaitė
Ruta.Lazauskaite@vilnius.lt