VMS_4434-69f0d7b2547d969cf0a10b4073bad6ee.jpg

Atviras Vilnius

Siekiame paversti miestą atvira mokymosi erdve ir skatiname mokymąsi už klasės ribų: Vilniaus gatvėse, parkuose, muziejuose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose.

Programos faktai
1

milijoną JAV dolerių Niujorko mero Michaelo Bloombergo fondo „Bloomberg Philanthropies“ rengiamame pasauliniame merų iššūkyje laimėjo idėja „Vilnius yra mokykla“.

10

Vilniaus mokyklų diegia fenomenais grįsto ugdymo metodiką.

92 %

mokinių norėtų daugiau fenomenais grįsto ugdymo pamokų.

Veiklos:
Vilnius yra mokykla
Vilnius yra mokykla

Tikslas

Mokymasis gali vykti visur. Miestas yra pilnas erdvių, įmonių ir įstaigų, kurios gali praturtinti ir pagilinti mokymosi patirtis, todėl siekiame paversti Vilnių viena didele mokykla.

Skatiname mokyklas tradicines pamokas klasėse derinti su pamokomis sostinės viešosiose erdvėse. Ši dermė suteikia daugiau laisvės individualiam mokinių kūrybiškumo augimui, žadina smalsumą ir juos stipriai motyvuoja, nes žinios iškart siejamos su patyrimu, dalykai integruojami, lavinami universalūs įgūdžiai.

Veiklos

Platformoje www.vilniusyramokykla.lt pateikiamos idėjos ir pamokų planai, integruotų veiklų maršrutai bei Vilniuje įsikūrusių įstaigų ir įmonių siūlomos erdvės bei pamokos.

Gatvės ir parkai, architektūra ir urbanistika, muziejai ir galerijos, įstaigos ir įmonės – Vilnius atsiveria ir tampa mokykla visiems sostinės mokytojams ir mokiniams.

Mokytojai, įmonės, įstaigos, organizacijos kviečiami padovanoti sostinės moksleiviams pamokas!

Vilniuje įsikūrusiose pažangiausiose laboratorijose gali vykti biologijos, fizikos ir chemijos pamokos. Muziejuose ir galerijose – istorijos ir menų pažinimas. Mokiniai gali eiti į kiną žiūrėti filmus originalo kalba ir taip lavinti jos įgūdžius. Tokiu būdu žinios iškart siejamos su patyrimu, dalykai integruojami, o smalsumas ir motyvacija mokytis auga.

Tačiau platforma yra ne vienintelė 3 metų trukmės projekto veikla. Papildomai taip pat planuojami mokymai mokytojams bei metodologija, padėsianti lengviau į bendrojo ugdymo programą integruoti mokymąsi už mokyklos ribų.

#VilniusYraMokykla

Pasiekimai 2022 m.

Vilnius nurungė 600 pasaulio miestų ir laimėjo 1 mln. JAV dolerių Niujorko mero Michaelo Bloombergo fondo Bloomberg Philanthropies rengiamame 2021–2022 m. pasauliniame merų iššūkyje. Pergalę Lietuvos sostinei garantavo konkursui pateikta idėja paversti visą miestą mokymosi erdve.

Siekiame, kad per 3 metus 10 proc. visų pamokų vyktų ne klasėse, o įvairiose Vilniaus erdvėse, institucijose, įmonėse.

– 90 % mokinių remia tokią mokymosi formą;

– 79 % mokinių teigia, kad taip mokytis įdomiau.

2022–2023 m. m. sukurta projekto platforma www.vilniusyramokykla.lt, kurioje jau registruojamos ir išbandomos pamokos įvairiose Vilniaus erdvėse.

Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, sostinėje įsikūrusios įstaigos, įmonės, organizacijos.

Projektas įgyvendinamas panaudojant „Bloomberg Philanthropies“ Pasauliniame merų iššūkyje sostinės laimėtą paramą.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Snieguolė Kavoliūnienė

Snieguole.Kavoliuniene@vilnius.lt

Fenomenais grįstas ugdymas
Fenomenais grįstas ugdymas

Tikslas

Pasaulis pilnas sudėtingų problemų, tokių kaip klimato atšilimas ar socialinė nelygybė, ir išmokti spręsti tokius kompleksinius iššūkius galima tik… mokantis jau nuo mažų dienų.

Veiklos

Fenomenais grįstas ugdymas – tai iš Suomijos kilęs vienas iš kūrybingumo ugdymo metodų, kai mokinius įtraukiame į aktualių reiškinių (fenomenų) tyrinėjimą, keliame klausimus ir ieškome sprendimų.  Tai metodas, kuris pasiūlo pažvelgti į gyvenimišką scenarijų, šiuolaikinę problemą ar gamtinį reiškinį kaip į mokymosi atskaitos tašką. Ugdymas, nukreiptas į veikimą ir aktyvų, besimokantį žmogų, kuris siekia pokyčių pasaulyje. Dėl šios priežasties teisingas klausimų kėlimas ir jų atveriama perspektyva, kuri globalius reiškinius susieja su mūsų patirtimi, yra raktas į naują mokymosi supratimą.

Nuo 2022 m. pavasario organizuojami mokymai, kuriais siekiama supažindinti mokyklų  bendruomenes su teoriniais tokio ugdymo aspektais,  geriau suprasti tokio ugdymo  prasmes ir vertes, o taip pat įgalinti fenomenais grįstą ugdymą taikyti praktikoje.

Pasiekimai 2022 m.

2022 m. 6 Vilniaus miesto mokyklos išbandė fenomenais grįstą ugdymą. Mokymuose apie tokį ugdymo būdą dalyvavo 77 mokytojai ir kiti mokyklų bendruomenių atstovai (direktoriai ir jų pavaduotojai, bibliotekininkai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, tėvai ir pan.). 43 mokytojai savo tiesioginiame darbe išbandė fenomenais grįstą ugdymą.

Visi praktiškai išbandę mokytojai teigia, kad labai prasminga tokį ugdymo būdą diegti mokyklose, nes didėja mokinių motyvacija mokytis, išauga jų smalsumas, žingeidumas, įsitraukimas ir atsakomybė už ugdymosi procesą.

Iš 175 mokinių, pateikusių savo įžvalgas apie tokį mokymo būdą, net 161 neabejodamas teigia, kad norėtų daugiau tokių pamokų.

2022–2023 m. m. mokymuose apie fenomenais grįstą ugdymą dalyvauja apie 100 mokytojų ir 10 mokyklų išbando praktikoje tokį ugdymo būdą.

Fenomenasis grįstą ugdymą išbandančių mokyklų sąrašas


Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovė Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt